Dossier

Waarom een huwelijkscontract soms nuttig kan zijn

06 oktober 2020
huwelijkscontract

Als je getrouwd bent, zijn jij en je partner niet per se allebei eigenaar van alle gezinsinkomsten en van de goederen die jullie bezitten. Je kunt daar zelf enigszins richting aan geven met een huwelijkscontract. Anders is het de wetgever die de spelregels bepaalt, en dan heb je geen contract nodig.

Waarvoor dient een huwelijkscontract?

Aan het huwelijk zijn automatisch een aantal rechten en verplichtingen verbonden. Die regels zijn in het Burgerlijk Wetboek vastgelegd. Wie trouwt, is bijvoorbeeld verplicht om samen te wonen. En hoewel elke partner zijn inkomen alleen ontvangt, moet hij dat geld bij voorrang besteden aan zijn bijdrage in de lasten van het huwelijk, naar evenredigheid van zijn inkomen. Daar kan niet van worden afgeweken.

Ook over het vermogen dat de partners vóór hun huwelijk al hebben opgebouwd en dat ze na hun huwelijk verder opbouwen, hun inkomsten en hun bezittingen dus, zijn in het Burgerlijk Wetboek een aantal regels vastgelegd. Dat vermogensstelsel geldt standaard voor al wie trouwt. Maar de wet laat toe om andere afspraken te maken. Daarvoor dient een huwelijkscontract. Maar je kunt dus perfect zonder zo’n contract trouwen. 

Er zijn twee grote vermogensstelsels …

Het wettelijke huwelijksvermogensstelsel, of ook het stelsel van gemeenschap van goederen genoemd, is van toepassing is voor alle getrouwde koppels zonder huwelijkscontract.

Wanneer dat wettelijke stelsel je niet zint, moet je een andere regeling in een huwelijkscontract laten vastleggen. Bijvoorbeeld de formule van de zuivere scheiding van goederen. 

Aan beide stelsels zijn voor- en nadelen verbonden.

Lees hier welke de regels voor je huwelijksvermogensstelsel zijn als je geen huwelijkscontract hebt en je dus onder het wettelijke stelsel valt.

En hier verneem je alles over de zuivere scheiding van goederen.

... en diverse tussenvormen

Je kunt die twee basisstelsels ook enigszins naar je hand zetten, om beter rekening te houden met jouw familie- of financiële toestand. Laat je bijstaan door een specialist om de juiste clausule te vinden voor de nuance die jij wilt aanbrengen, want een huwelijkscontract is maatwerk.

Ontdek hier enkele mogelijke afwijkingen aan het wettelijke stelsel en aan het stelsel van de zuivere scheiding van goederen.

Wanneer speelt de vermogensverdeling een rol?

Zolang er geen vuiltje aan de lucht is, is het eigenlijk van weinig belang welke vermogensverdeling voor jou officieel van toepassing is. Dat verandert evenwel wanneer er iets mis gaat. Je huwelijksvermogensstelsel is meer bepaald op twee ogenblikken bepalend.

  • Ten eerste wanneer een schuldeiser op de proppen komt omdat een van beide partners met schulden zit. Ben je dan bijvoorbeeld verplicht om (mee) op te draaien voor de schulden die je partner heeft gemaakt omdat hij zich borg heeft gesteld voor zijn boezemvriend? Het antwoord verschilt al naargelang het huwelijksvermogensstelsel waaronder je valt.
  • Ten tweede wanneer er een einde komt aan het huwelijk. Ofwel doordat jij en je partner uit elkaar gaan. Ofwel doordat een van jullie tweeën overlijdt. In beide gevallen moet het vermogen op de juiste manier onder jullie worden verdeeld en moet dus worden bepaald wat aan wie toebehoort, volgens het huwelijksvermogensstelsel. Zowel het bedrag dat elke erfgenaam van jou zal erven als de erfbelasting die hij/zij moet betalen (“de successierechten”) kan vrij fors verschillen al naargelang het vermogensstelsel dat je jaren eerder had gekozen.

Daardoor beseffen mensen soms achteraf dat ze met een huwelijkscontract of met een ander huwelijkscontract beter af waren geweest. Alleen is het dan vaak te laat …

Moet er per se een notaris aan te pas komen?

Neen, zolang je de basisformule van het wettelijke stelsel wilt, hoef je niet naar de notaris. Maar zodra je van plan bent om al is het slechts een kleine wijziging aan te brengen, ben je verplicht om bij een notaris aan te kloppen: hij is de enige die een huwelijkscontract mag opstellen.

Denk daar tijdig aan vóór je trouwt, het contract moet klaar zijn tegen je trouwdag en zodra je ietwat ingewikkelde regels wilt, kan dat toch een paar weken werk vergen.

Welk stelsel kies je het best?

Een huwelijkscontract is zeker niet voor iedereen een must. En er is ook niet één huwelijksvermogensstelsel dat algemeen de voorkeur verdient. Alles hangt van jouw persoonlijke situatie af, je huidige situatie én je toekomstplannen. Een notaris kan dat samen met jou bekijken. Maar we kunnen wel enkele tips geven.

Kun je later nog veranderen?

Een huwelijkscontract is niet per se voor de eeuwigheid. Je kunt je huwelijksvermogensstelsel op elk ogenblik door een notaris laten aanpassen.

Er verandert immers veelal wel wat tijdens een mensenleven. En dan stel je vast dat het vermogensstelsel gekozen vlak vóór je huwelijk niet meer geschikt is. Of je hebt ondertussen een vermogen opgebouwd en je wilt je erfgenamen daar maximaal van laten profiteren. Een koppel dat kinderloos is gebleven, kan het aangewezen vinden om elkaar optimaal te beschermen.

Als je een heel ander stelsel wilt, moet je er alleen rekening mee houden dat daar heel wat voorbereiding voor nodig kan zijn omdat meestal een gedetailleerde boedelbeschrijving moet worden gemaakt van alle bezittingen en alle schulden, en wat van wie is.