Dossier

Huren als je wettelijk samenwoont

19 juli 2023
koppel dat wettelijk gaat samenwonen

Je huurt samen een woning als wettelijk samenwonend koppel. Hoe pak je dat het beste aan? Wat zijn de mogelijke scenario's? En wat gebeurt er als je uit elkaar gaat? We overlopen samen met jou je rechten en plichten.

Rechten en plichten van wettelijk samenwonende koppels die een woning huren

Als je als koppel wettelijk wilt samenwonen, heb je daarvoor een verklaring nodig aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Heeft je status als wettelijk samenwonenden gevolgen voor je bestaande huurcontract of voor het huurcontract dat je samen wil aangaan? 

Wie moet het contract ondertekenen?

Als je wettelijk samenwoont, tekenen beide partners in principe samen de huurovereenkomst, maar dat is niet verplicht. Als de huurovereenkomst slechts door één van beide partners wordt ondertekend, is ze ook rechtsgeldig en geldt een wettelijk vermoeden dat de huur aan beide partners toebehoort. De andere partner is dan automatisch medehuurder, met alle rechten en plichten die daaraan verbonden zijn.  

En wat als je pas gaat wettelijk samenwonen nadat het huurcontract al liep? Ook dan wordt de andere partner medehuurder, maar de verhuurder moet wel op de hoogte gebracht worden. Het meest zekere instrument hiervoor is nog steeds de goede oude aangetekende brief.

Wie moet de huur betalen?

huurder berekent de huur

Beide partners moeten de huur betalen. Zij kunnen door de verhuurder aangesproken worden voor de totaliteit van de huursom en dus niet slechts elk voor de helft.

Wat bij huurachterstallen en schade?

De verhuurder kan huurachterstallen of huurschade verhalen op elke partner, ongeacht wie het contract heeft ondertekend of de schade heeft veroorzaakt.

Einde van de relatie en bescherming van de gezinswoning

Wanneer de partners uit elkaar gaan moeten ze samen afspreken wat met de woning zal gebeuren.

Er zijn drie mogelijkheden:

  • Géén van beiden wil in de woning blijven: zeg dan samen de huurovereenkomst op (beiden moeten de opzeg ondertekenen). Geef samen de opzeg en betaal samen eventuele schadevergoeding;
  • Eén van beiden zal de overeenkomst overnemen: laat aan de verhuurder weten welke huurder blijft en vanaf wanneer. Spreek af wat er met de huurwaarborg gebeurt en laat die op de naam van de achterblijver zetten. Let wel: voor huurcontracten afgesloten vanaf 1 januari 2019 geldt in Vlaanderen dat de verhuurder nog tot 6 maanden na de beëindiging van het huurcontract de vertrekkende partner kan aanspreken voor het betalen van de huur, maar enkel op voorwaarde dat die de overeenkomst mee had ondertekend;
  • Beiden willen blijven: tracht samen een oplossing te vinden. Als dat niet mogelijk is zal de vrederechter de knoop moeten doorhakken.

Nog enkele belangrijke weetjes

  • Wanneer de verhuurder - die op de hoogte werd gebracht van het wettelijk samenwonen - de huur wil opzeggen moet hij aan elk van beide partners een opzegbrief sturen.
  • Van zodra de wettelijke samenwoning wordt stopgezet, is de partner die het huurcontract niet heeft ondertekend geen huurder meer en is die dus niet meer wettelijk verplicht de huur te betalen.