Dossier

Huren als je getrouwd bent

19 juli 2023

Je bent getrouwd en huurt samen een woning. Hoe pak je dat het beste aan? Wat zijn de mogelijke scenario's? En wat gebeurt er als je uit elkaar gaat? We overlopen samen met jou je rechten en plichten.

Rechten en plichten van getrouwde koppels die samen een woning huren

Hoe ga je een huurcontract aan als je bent getrouwd? Voor alle duidelijkheid: met getrouwd zijn bedoelen we een officieel huwelijk dat werd afgesloten voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand en daardoor ook wettelijk geldig is. Een huwelijk dat alleen werd ingezegend door een vertegenwoordiger van je godsdienst, heeft geen wettelijke geldigheid en heeft geen gevolgen voor je huurcontract. Dan gelden voor jou de regels zoals we ze omschrijven in het dossier Huren als je feitelijk samenwoont.

Wie moet het contract ondertekenen?

Als je gehuwd bent, teken je normaal gezien samen de huurovereenkomst, maar dat is niet verplicht. Als de huurovereenkomst slechts door één van beide huwelijkspartners werd ondertekend, is ze ook rechtsgeldig en geldt een wettelijk vermoeden dat de huur aan beide echtgenoten toebehoort.. De andere echtgenoot is automatisch medehuurder, met alle rechten en plichten die daaraan verbonden zijn.  

En wat als je pas huwt nadat het huurcontract al liep? Ook dan wordt de andere echtgenoot medehuurder maar de verhuurder moet wel op de hoogte gebracht worden. Het meest zekere instrument hiervoor is nog steeds de goede oude aangetekende brief.

Wie moet de huur betalen?

huurder berekent de huur

Beide echtgenoten moeten de huur betalen. Zij kunnen door de verhuurder aangesproken worden voor de totaliteit van de huursom en dus niet slechts elk voor de helft.

Wat bij huurachterstallen en schade?

De verhuurder kan huurachterstallen of huurschade verhalen op elke echtgenoot, ongeacht wie het contract heeft ondertekend of de schade heeft veroorzaakt.

Einde van de relatie en bescherming van de gezinswoning

Wanneer de echtgenoten uit elkaar gaan moeten ze samen afspreken wat met de woning zal gebeuren.

Er zijn drie mogelijkheden:

  • Géén van beide wil in de woning blijven: zeg dan samen de huurovereenkomst op (beiden moeten de opzeg ondertekenen). Jullie moeten samen de opzeg geven en eventuele schadevergoeding betalen;
  • Eén van beide zal de overeenkomst overnemen: laat aan de verhuurder weten welke huurder blijft en vanaf wanneer. Spreek af wat er met de huurwaarborg gebeurt en laat die op de naam van de achterblijver zetten. Let wel: voor huurcontracten afgesloten vanaf 1 januari 2019 geldt in Vlaanderen dat de verhuurder nog tot 6 maanden na de beëindiging van het huurcontract de vertrekkende echtgenoot kan aanspreken voor het betalen van de huur, maar enkel op voorwaarde dat die de overeenkomst mee had ondertekend;
  • Jullie willen allebei blijven: tracht samen een oplossing te vinden. Als dat niet mogelijk is zal je het geschil moeten voorleggen aan een vrederechter, die de knoop zal doorhakken.

Nog enkele belangrijke weetjes

  • Wanneer de verhuurder - die op de hoogte werd gebracht van het huwelijk - de huur wil opzeggen moet hij aan beide echtgenoten een opzegbrief sturen;
  • Elke communicatie naar de verhuurder toe moet uitgaan van beide echtgenoten.