Persbericht

Testaankoop betreurt afbouw sociaal tarief

06 februari 2023

Het akkoord van de federale regering over de hervorming van de energiefactuur doet bij consumentenorganisatie Testaankoop vragen rijzen.

De afbouw van het sociaal tarief komt niet geheel onverwacht, maar toch betreurt Testaankoop dat de regering terugkeert naar een systeem volledig gebaseerd op statuut. Enkel wie geniet van een bepaalde uitkering of tegemoetkoming heeft er recht op. Nochtans is een systeem gebaseerd op inkomen een betere garantie om gezinnen met lage inkomens te beschermen tegen hoge energieprijzen.

Testaankoop stelt zich ook vragen bij de accijnshervorming. Hiermee wordt namelijk nog maar eens een belasting toegevoegd aan de elektriciteitsfactuur, die al uitpuilt van de taksen en heffingen. Met het oog op de elektrificatie is het logischer om de factuur te ontvetten en die taksen eruit te halen, in plaats van er nog een accijns aan toe te voegen. Bovendien ijvert de consumentenorganisatie ook al langer voor een leesbare, transparante factuur. Met deze ingewikkelde extra accijns gaat de regering in de omgekeerde richting.  

Voorlopig spreekt de regering van een verhoging van de factuur met ongeveer 20 euro per maand door de hervorming. Maar die berekeningen zijn gebaseerd op het lagere accijnstarief dat van toepassing is wanneer de energieprijzen boven een bepaald plafond zitten. Nu zitten we echter onder dat plafond, zodat de echte impact voorlopig nog onduidelijk is.

Testaankoop is dan ook vragende partij om verder te discussiëren over de definitieve modaliteiten van de hervorming, zodat een consumentvriendelijke oplossing kan gevonden worden.