Persbericht

Test Aankoop eist "structurele maatregelen voor een structurele crisis".

16 september 2022

Test Aankoop heeft kennis genomen van de laatste maatregelen om de crisis aan te pakken waarmee huishoudens en bedrijven al maanden te kampen hebben. De organisatie begrijpt dat het moeilijk is structurele maatregelen te nemen, zoals de Europese Unie moeizaam en traag lijkt te willen doen (plafonnering van de groothandelsprijzen voor gas, belasting op overwinsten, enz.)

Sinds september 2021 pleit Test Aankoop voor structurele maatregelen om de energieprijzen te reguleren. We hebben meer dan 6 maanden moeten wachten op de eerste maatregelen, zoals de BTW-verlaging of de "energievouchers" van het type "one shot". Vandaag kan de aankondiging van de nieuwe "cadeautjes" op de energierekening voor november en december worden toegejuicht, maar we kunnen niet zonder structurele maatregelen zoals die sinds vorig najaar door Test-Aankoop worden geëist, namelijk :

 

- Energie facturen zijn geen belastingbrief (ter herinnering: de petitie hierover van Test-Aankoop is door meer dan 52.000 mensen ondertekend), wat een echte diepgaande tax shift vereist en een opschoning van de rekening van bepaalde belastingen, heffingen en andere bijdragen. De financiering van energietransitiemaatregelen moet gebeuren via belastingen, niet via de energie faktuur;

- De uitbreiding van het sociale tarief en tegelijkertijd de duurzaamheid van het systeem op lange termijn, gefinancierd door mogelijke nieuwe inkomsten uit overwinsten;

- Opschonen van de indexeringsparameters. Het aantal indexeringsparameters moet worden verminderd en de CREG moet kunnen bepalen waaraan zij moet voldoen. Leg de consument duidelijk uit welke parameter voor zijn contract wordt gebruikt, wat de gevolgen daarvan zijn en waar hij de ontwikkeling van de parameter kan volgen. Dit vereist een krachtig en structureel ingrijpen van de autoriteiten;

- Ten slotte heeft Test-Aankoop al gereageerd op verzoeken van de autoriteiten om een universeel tarief voor energiediensten, bij voorkeur een vast tarief, dat ten goede zou kunnen komen aan een brede categorie consumenten die willen profiteren van de juridische en economische zekerheid die het huidige aanbod niet meer toelaat. Dit zou in overeenstemming kunnen zijn met het concept van een uitgebreid sociaal tarief. De discussie moet snel worden geopend.

 

In de komende dagen zal Test-Aankoop erop wijzen dat deze structurele maatregelen nu meer dan noodzakelijk en dringend zijn gezien de ontwikkeling van de energiecrisis en de steeds precairder wordende situatie van steeds meer huishoudens. Steeds meer consumenten worden geconfronteerd met rekeningen op afbetaling die ver boven de tolerantiedrempel liggen. 700 per maand, het equivalent van huur of een hypotheekaflossing, betekent dat sommige mensen zeer moeilijke budgettaire keuzes moeten gaan maken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het aantal afbetalingsplannen van leveranciers sterk toeneemt en dat een steeds grotere groep consumenten zich tot het OCMW moet wenden. En dit voordat de winter begint.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.