Persbericht

Test Aankoop vraagt om verlenging van het sociale energietarief

19 januari 2022

Tegen de achtergrond van recordprijzen voor energie heeft de regering de doelgroep voor het sociaal tarief uitgebreid. Reeds begin 2020, bij het uitbreken van de coronacrisis, had Test Aankoop om deze maatregel gevraagd om huishoudens die zwaar door de gezondheidscrisis waren getroffen, te helpen. Vandaag genieten zo'n 900.000 gezinnen van dit gunstregime. Door het feit dat deze maatregel afloopt op 31 maart 2022, dreigen heel wat huishoudens in energiearmoede terecht te komen. Gezien de energieprijzen nog geruime tijd hoog zullen blijven, roept Test Aankoop de regering op om deze maatregel te verlengen. Zo niet, dreigen heel wat huishoudens in echte energiearmoede terecht te komen. De organisatie herhaalt ook haar verzoek om dringende maatregelen te nemen ten behoeve van mensen die niet in aanmerking komen voor het sociaal tarief, door te helpen via een verlaging van de btw op een basisverbruik voor gas – en elektriciteit alsook structurele maatregelen om de factuur te ontvetten.  Bijna 40.000 mensen steunden reeds onze eis via onze petitie (www.test-aankoop.be/energyguide/petitie).

Een noodzakelijke maatregel

Het sociale tarief is een gunstig tarief voor elektriciteit en/of aardgas. Het is identiek in heel België, ongeacht de energieleverancier of de netwerkbeheerder en heeft als doel om bepaalde groepen consumenten te helpen met het betalen van de energierekening. Gezien de recordhoge energieprijzen heeft de regering besloten de doelgroep van het sociaal tarief, waarvan momenteel zo'n 900.000 huishoudens profiteren, uit te breiden. Deze maatregel loopt echter af op 31 maart 2022. Sommige leveranciers zeggen nu al dat zij mensen die van het sociale tarief hebben kunnen profiteren, niet zullen terugzetten naar hun “oude contract”, waardoor zij gedwongen zullen zijn een nieuw contract te zoeken op de markt aan de huidige zeer hoge tarieven.

Risico op energiearmoede

Het is onmogelijk te voorspellen wat de energieprijzen in april exact zullen zijn maar op basis van de huidige prijzen zou het einde van het sociale tarief een vervijfvoudiging van de gasfactuur kunnen betekenen voor sommige mensen. Nemen we het voorbeeld van een gezin uit Gent met een gemiddeld verbruik, dat met Engie een vast contract heeft afgesloten voor 3 jaar in april 2020, dus tot april 2023. Met het sociale tarief betalen zij 24,24 c€/kWh voor elektriciteit en 2,96 c€/kWh voor gas. Indien de familie haar vorige contract had behouden, zou zij respectievelijk 27,75 c€/kWh en 5,56 c€/kWh hebben betaald.  Indien zij haar contract zou verlengen op basis van de tarieven van januari voor hetzelfde vaste contract van 3 jaar, zou zij nu 48,00 c€/kWh betalen voor elektriciteit (d.w.z. 1680 € per jaar in plaats van 850) en 15,67 c€/kWh voor gas (d.w.z. 3644 € per jaar in plaats van 700). Dit komt neer op een verdubbeling van de elektriciteitsfactuur en een vervijfvoudiging van de gasfactuur (in vergelijking met het sociale tarief van het eerste trimester van 2022).

Uitbreiden van het sociale tarief en flankerende maatregelen

“De huidige situatie vereist de uitbreiding van het sociaal tarief om te voorkomen dat veel huishoudens in energiearmoede terecht komen” aldus Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. "Wij verzoeken de regering om de verlenging van deze gunstmaatregel goed te keuren om de vele betrokken huishoudens gerust te stellen. Meer in het algemeen, vragen wij de regering om de kosten te bestuderen van een structurele verankering van de verlenging van het sociaal tarief op basis van een inkomenscriterium.  Wij herinneren er ook aan dat veel gezinnen uit de middenklasse die niet in aanmerking komen voor het sociaal tarief of de energiebon, ook zwaar getroffen worden en momenteel door onze regering in de kou worden gezet. Daarom vragen wij dat naast de verlenging van het verruimde sociale tarief, andere dringende maatregelen zouden worden genomen om deze mensen te helpen, zoals een tijdelijke btw-verlaging op een basisverbruik”, besluit hij.

Bij het begin van de crisis heeft Test Aankoop een speciaal nummer gelanceerd waar consumenten terecht kunnen met vragen en informatie: 0800 503 32.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.