Persbericht

Nieuwe energiemaatregelen: een (te) late verlichting

15 maart 2022

Gisteravond heeft de regering een akkoord bereikt om de huishoudbudgetten, die zwaar zijn getroffen door de stijgende energieprijzen, te verlichten.  Ter herinnering: de elektriciteits- en gasprijzen zijn in oktober 2021 echt op hol beginnen slaan.  Voor een gemiddelde verbruik is alleen al de energieprijs, exclusief netwerkkosten, heffingen en belastingen in enkele maanden tijd verdrievoudigd, waardoor tal van gezinnen in de problemen zijn geraakt en er sociale drama's zijn ontstaan. Test Aankoop herinnert eraan dat in het geval van een gemiddeld verbruik een energiefactuur vandaag meer dan 5000 euro bedraagt. Onbetaalbaar voor heel wat gezinnen, zoals blijkt uit de explosieve toename van het aantal vragen om afbetalingsplannen, vragen om bijstand van het OCMW of voedselbanken.

Sinds het begin van het jaar had de federale regering verschillende maatregelen genomen: een verlaging van de btw tot 6% op elektriciteit gedurende vier maanden, een energiecheque van 80 euro voor wie van het sociaal tarief geniet, de verlenging van de uitbreiding van het sociaal tarief, aanvankelijk gepland tot maart 2022 en verlengd met 3 maanden, alsook een verwarmingspremie van 100 euro.

Gisteravond werd besloten nieuwe maatregelen te nemen. De verlaging van de btw van 21% naar 6% op elektriciteit werd verlengd tot 30 september 2022, terwijl dit nu ook voor gas van toepassing zal zijn.  Daarenboven wordt er een korting van 200 euro toegekend aan gezinnen die zich verwarmen met stookolie en wordt het sociaal tarief opnieuw verlengd tot 30 september. Voor brandstoffen heeft de regering beslist een verlaging door te voeren van de accijnzen met 0,175 euro per liter.

"Enerzijds zal dit "energiepakket" het gezinsbudget op korte termijn ontlasten, wat zeker positief is.  Anderzijds betreuren wij het dat de verlaging van de btw op gas nu pas wordt doorgevoerd.  We vragen dit al sinds september 2021, in de wetenschap dat iets meer dan 80% van het gas verbruikt wordt van begin oktober tot eind maart, en slechts 17% tussen begin april en eind september", reageert Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. "Met andere woorden, de maatregel zal van kracht zijn wanneer huishoudens die met gas verwarmen, hun verwarmingsketel beginnen uit te schakelen.” Als we de berekening maken op basis van een jaarlijkse gasrekening van 3400 euro, zien we dat dit een besparing oplevert van slechts ... 73 euro!

De consumentenorganisatie is verheugd over het besluit om het uitgebreide sociaal tarief te verlengen - anders zou de tariefschok voor veel gezinnen onmogelijk te verwerken zijn geweest - en herhaalt haar eis dat dit sociaal tarief structureel wordt ingevoerd op basis van inkomen, en niet langer op basis van status.

Naast dringende maatregelen is het van cruciaal belang ook structurele maatregelen te nemen, zowel op Europees als op Belgisch niveau.  "Het herstel van de post-covid economie gevolgd door de crisis in Oekraïne toont aan hoe afhankelijk en kwetsbaar ons systeem is, en hoe snel het een aanzienlijk aantal huishoudens in onzekerheid kan storten. De recente ervaring heeft ons geleerd dat de markt in drie maanden uit de hand kan lopen, waardoor de overheid gedwongen wordt noodmaatregelen uit haar hoed te toveren," aldus Simon November, "terwijl we het hier hebben over energie, een basisbehoefte die voor iedereen toegankelijk moet blijven, tegen een eerlijke prijs”.