Persbericht

Reactie Test Aankoop energiemaatregelen federale regering

11 oktober 2022

Zopas las eerste minister, Alexander De Croo, de beleidsverklaring van de regering voor. Heel wat van de geplande maatregelen moeten de negatieve effecten verzachten die de energiecrisis met zich meebrengt.

Test Aankoop stelt vast dat de regering de acute nood van heel wat gezinnen die hun factuur niet meer kunnen betalen goed begrepen heeft en tracht om hier iets aan te doen met maatregelen op korte termijn. Zo is er eerst en vooral de verlenging van het lagere btw-tarief van 6% hetgeen aan de huidige tarieven en bij een gemiddeld verbruik zou neerkomen op een korting van zo’n 1000 euro per jaar. Hoewel de lagere btw zal worden gecompenseerd via een accijnsverhoging als de prijzen normaliseren, is Test Aankoop tevreden met deze maatregel omdat die op de korte termijn effecten heeft op de betaalbaarheid van de facturen. Ook steunt Test Aankoop de verlenging van het basispakket energie tot de maand maart voor gas en elektriciteit van respectievelijk 135 euro en 61 euro voor mensen die niet kunnen genieten van het sociale tarief maar binnen een aantal vastgelegde inkomensgrenzen vallen.  Gezien het feit dat ook stookolie en pellets sterk in prijs zijn gestegen, is het belangrijk te noteren dat de regering ook voor deze consumenten tegemoetkomingen voorziet, zegt Test Aankoop. De consumentenorganisatie reageerde overigens al eerder op de uitbreiding van het sociaal tarief dat zijn doelmatigheid al bewezen heeft wanneer het aankomt op de bescherming van de zwaksten in onze samenleving.

De consumentenorganisatie stelt niettemin vast dat het gaat om maatregelen die niet alleen een enorme budgettaire impact hebben, al is het een goede zaak dat er eindelijk een belasting komt op de overwinsten die momenteel door sommige spelers in de energiesector gerealiseerd worden, maar bovendien alleen effect hebben op de korte termijn en geen structurele oplossing zijn. Test Aankoop herhaalt zijn verzoek voor een brede taxshift die de elektriciteitsfactuur opschoont van taksen en heffingen en herleid tot de essentie: elektriciteit en het transport ervan.

De consumentenorganisatie reageerde vorige week tevreden dat de energieregulatoren in ons land het eens waren geworden over een uniforme berekeningsmethode van variabele tarieven maar blijft op haar honger zitten voor wat betreft het opschonen van de indexeringsparameters volgens dewelke deze contracten worden geïndexeerd. Een boodschap die ze ook al aan de CREG overbracht.

Gezinnen hebben overigens geen mogelijkheid meer om te ontsnappen aan de forse prijsstijgingen. Leveranciers bieden quasi geen vaste tarieven meer aan, hoewel deze bij Belgische gezinnen het populairst zijn omwille van hun voorspelbaarheid. Hierdoor rusten de risico’s volledig op de schouders van consumenten.  Test Aankoop herhaalt daarom tenslotte zijn verzoek om een universeel tarief voor energiediensten te bekomen. Dit is bij voorkeur een vast tarief dat aangeboden wordt door de commerciële leveranciers of de netbeheerder waarvan het tarief wordt gereguleerd door de bevoegde energieregulator.