Persbericht

Test Aankoop vraagt dringende maatregelen om de energiecrisis aan te pakken, waaronder een tijdelijke verlaging van de btw.

14 januari 2022

Recordprijzen

 

In december braken de gasprijzen op de groothandelsmarkten het ene record na het andere en dit komt tot uiting in het tariefaanbod voor januari, dat nieuwe hoogten bereikt. Voor een gemiddeld verbruik van elektriciteit en gas bedraagt de rekening ongeveer €5500 op jaarbasis.

 

Voor elektriciteit loopt de gemiddelde jaarfactuur deze maand op tot 1170 euro voor het handvol vaste tarieven dat nog op de markt te vinden is. Dit is het dubbele van wat in oktober werd betaald. Voor variabele contracten zijn de bedragen vergelijkbaar. Inclusief netwerkkosten en andere heffingen bedraagt de jaarlijkse rekening nu ongeveer 1 800 euro, een bedrag dat sinds januari 2020, nog vóór de pandemie dus, bijna is verdubbeld.

 

Voor aardgas is de situatie echt verbijsterend: de recordprijzen van november 2021 zijn met nog eens ongeveer 30% gestegen. Voor een gemiddeld jaarverbruik van 23260 kWh betaalt men niet minder dan 3200€ voor een vast tarief. Bij een variabel tarief ligt het bedrag ook hier in dezelfde lijn. Wanneer men netwerkkosten en heffingen meerekent, komt de jaarlijkse rekening zelfs uit op zo’n €3700.

 

Uiteraard zijn de cijfers gebaseerd op de tarieven van vandaag en zeggen zij niets over de toekomst. Maar een groot deel van het gasverbruik zal hoe dan ook tegen het huidige tarief worden berekend, aangezien ongeveer 45% van het gasverbruik in het koudere eerste kwartaal van het jaar plaatsvindt.

 

 

Dringende maatregelen

 

Test Aankoop herhaalt haar verzoek om een btw-verlaging op een beperkt deel van het verbruik in te voeren. Voor Simon November, woordvoerder van Test Aankoop, "zijn de maatregelen die momenteel op tafel liggen niet voldoende om te voorkomen dat een deel van de bevolking zijn rekening niet meer zal kunnen betalen en in zware financiële problemen zal komen. Wij pleiten dan ook met aandrang om dringend een btw-verlaging in te voeren voor een basisverbruik.”  Op basis van de tarieven van januari en een gemiddeld verbruik heeft Test Aankoop berekend dat een btw-verlaging een besparing kan opleveren van 223 euro per jaar voor elektriciteit en 459 euro voor gas, oftewel 682 euro per jaar. Degenen die beweren dat een dergelijke maatregel de staat te veel zou kosten, herinnert Test Aankoop eraan dat wanneer de prijzen stijgen, de btw evenredig stijgt. De inkomsten van de staat stijgen dus, ten nadele van de gezinnen die met de energiecrisis worden geconfronteerd. In die context zou een verlaging van de btw van 21% naar 6% de overheid niets kosten, maar zichzelf grotendeels financieren.

 

Wat de langere termijn betreft, herinnert Test Aankoop aan zijn eis tot ontvetting van de elektriciteitsrekening, die thans tot de duurste van Europa behoort. De petitie die de organisatie hiertoe lanceerde, werd reeds door meer dan 39.000 personen ondertekend.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.