Nieuws

Mag een energieleverancier mijn vaste contract omzetten naar variabel?

27 oktober 2022
mevrouw kijkt naar energiefactuur omdat energieleverancier haar vast contract wijzigen naar variabel contract

Door de hoge energieprijzen hebben energieleveranciers het mes in hun tariefaanbod gezet. Verschillende leveranciers wijzigen een vast contract bij afloop naar een variabel contract. Mogen zij een vast contract zomaar opzeggen?

Wil je je vaste contract verlengen? Helaas is dat voorlopig niet mogelijk. Mega en de Vlaamse Energieleveranciers waren de eerste energieleveranciers die hun vaste contracten uit hun aanbod schrapten. Al snel volgden de andere energieleveranciers. Sinds 1 oktober is ook Luminus als laatste leverancier gestopt met vaste contracten.  

Nochtans geven nog steeds veel consumenten de voorkeur aan de zekerheid van een vast contract. Vóór de energiecrisis had ongeveer 7 van de 10 Belgen een vast contract, aangezien zij de voorkeur geven aan de zekerheid en voorspelbaarheid van de prijs voor energie. Het is met een vast contract ook veel makkelijker om je energiefactuur te controleren, met een variabel contract is dat voor een doorsnee consument vrijwel onmogelijk. Als consumentenorganisatie dringen we er dan ook op aan dat de vaste contracten voor energie terugkomen.

Mijn contract met vast tarief loopt af. Kan de energieleverancier mijn contract wijzigen van vast naar variabel? 

Als je vaste contract afloopt, kun je dus niet meer kiezen voor een nieuw vast tariefplan. Ook dan zal je energieleverancier je vaste contract wijzigen naar een naar variabel tariefplan. Volgens het consumentenakkoord moet jouw leverancier twee maanden voor hij jou een nieuw voorstel doet, jou op de hoogte brengen van de nieuwe voorwaarden. Hij moet je ook duidelijk maken waarin de voorwaarden verschillen van je bestaand contract en je vragen om je akkoord. Reageer je niet op dit verzoek, dan moet je leverancier je verder beleveren aan het op dat moment goedkoopste equivalente product. Er wordt dan gekeken naar zaken als: online contract of niet, groene of grijze energie en ook: vaste of variabele prijs. Maar leveranciers zijn vandaag niet verplicht om vaste tarieven in het gamma te hebben, dus dan wordt je als consument voor een voldongen feit gesteld.

Overigens hebben niet alle energieleveranciers het consumentenakkoord ondertekend. Wij zijn echter van mening dat het consumentenakkoord verplicht zou moeten worden gemaakt voor élke leverancier. Wij vragen energieleveranciers in elk geval om hun informatieverplichtingen ten aanzien van hun klanten te respecteren. Zij moeten, als de contractuele voorwaarden wijzigen, de consument klaar en duidelijk hierover inlichten. Wij begrijpen dat de sterk stijgende prijzen ook de leveranciers veel hoofdbrekens bezorgen, maar het kan niet de bedoeling zijn dat de consument hiervan de dupe is. 

Mag mijn energieleverancier mijn contract met onbepaalde duur veranderen?

Wat we nu ook tegenkomen zijn vaste contracten van onbepaalde duur die omgezet worden naar een variabel contract. Kan dat eigenlijk zomaar? Energie-expert Jordi van Paemel legt uit dat in tegenstelling tot bij een contract van bepaalde duur (bijvoorbeeld 1 jaar), de looptijd van het contract niet vooraf afgebakend is. Dit betekent dat in geval van een vast tarief het tarief voor onbepaalde tijd vastligt.

De energieleverancier kan dan natuurlijk wel beslissen om dat contract toch te veranderen, maar dan moet hij opnieuw wel die opzeggingstermijn van twee maanden respecteren. 

Het is een beetje verwarrend, want er bestaan ook energiecontracten van onbepaalde duur met een vaste prijsgarantie. Wat eigenlijk een beetje neerkomt op een contract van bepaalde duur. Je hebt dan een prijsgarantie van bijvoorbeeld twaalf maanden, en tijdens die eerste twaalf maanden mag de leverancier dan natuurlijk jouw vaste prijs niet aanpassen. Daarna mag hij jou wel weer een contracthernieuwing voorstellen, maar ook hier moet hij dat tijdig doen.

Nog vragen?

Als je nog andere vragen hebt over je energieverbruik of je energiefactuur, raadpleeg dan onze Energyguide of bel ons gratis telefoonnummer 0800 503 32.

BEL ONS OP 0800 500 20