Persbericht

Test Aankoop wil dat het Energieakkoord bindend wordt voor alle leveranciers

27 september 2021

In een brief gericht aan de staatssecretaris voor Consumentenbescherming en de minister van Energie vraagt Test Aankoop om het Energieakkoord bindend te maken voor alle leveranciers. De organisatie stelt vast dat heel wat leveranciers de overeenkomst niet hebben ondertekend of zich er niet aan houden.  In de context van de hoge prijsstijgingen is de organisatie van mening dat het dringend noodzakelijk is de consumenten naar behoren te beschermen.

Leveranciers beperken hun aanbod als gevolg van de hoge prijzen

Door de sterke stijging van de energieprijzen beperken een aantal leveranciers hun tariefaanbod: zo bieden Mega en de Vlaamse Energieleverancier tijdelijk geen vaste tariefplannen meer aan.  Dit betekent dat als iemand klant bij hen wil worden, hij zal moeten kiezen voor een aanbod met een variabel tarief. Maar het betekent ook dat wanneer iemand al klant is en zijn contract tegen vaste prijs afloopt, hij niet langer kan kiezen voor een nieuw contract tegen vaste prijs.

 

Consumentenakkoord wordt licht opgevat

In deze context heeft Test Aankoop vastgesteld dat de manier waarop leveranciers hun klanten informeren over de aanpassing van hun contract duidelijk noch transparant was, en dat dit ook in strijd was met de bepalingen van de overeenkomst "De consument in de geliberaliseerde gas- en elektriciteitsmarkt" (Consumentenakkoord), waarin onder meer de voorwaarden voor de verlenging van een energiecontract worden geregeld.  Deze overeenkomst bepaalt dat de leverancier de consument twee maanden vóór het verstrijken van zijn huidige overeenkomst het nieuwe voorstel moet toesturen, dat hij duidelijk moet uitleggen hoe de voorwaarden verschillen van de bestaande overeenkomst en dat hij de consument om toestemming moet vragen. Reageert de consument niet op dit verzoek, dan moet de leverancier het op dat moment goedkoopste gelijkwaardige product blijven leveren. In principe moet een consument wiens contract met een vast tarief afloopt, dus tegen een vaste prijs van energie blijven worden voorzien.

Eerst en vooral blijken echter niet alle energieleveranciers het Consumentenakkoord te hebben ondertekend, wat veel consumenten jammer genoeg niet weten. Ten tweede merkt Test Aankoop op dat zelfs degenen die de overeenkomst hebben ondertekend, deze niet altijd lijken na te leven.  Dit is het geval bij Mega, dat, voordat het stopte met het aanbieden van contracten met een vast tarief, consumenten van een contract met een vast tarief naar een contract met een variabel tarief omschakelde zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant. Dit feit wordt niet betwist door de leverancier, die verklaart dat hij het Consumentenakkoord wel degelijk heeft ondertekend, maar dat dit punt pas in 2022 zal worden toegepast! Bovendien is de procedure om de consument in kennis te stellen van de verlenging van zijn overeenkomst verre van duidelijk en transparant. Tal van consumenten zullen dus, zonder het te beseffen, aan een contract met variabel tarief vastzitten. In de huidige periode van hoge prijzen geven veel consumenten echter de voorkeur aan de zekerheid van een vast contract.

 

Het is niet de schuld van de consument

"Wij zijn ons terdege bewust van het feit dat het de leveranciers vrij staat hun eigen aanbiedingen te doen en dat zij niet verplicht zijn om zowel vaste als variabele formules aan te bieden. Maar wanneer een leverancier besluit te stoppen met het aanbieden van vaste tarieven, zoals Mega en de Vlaamse Energieleverancier momenteel doen, moeten de consumenten wel zeer duidelijk en ondubbelzinnig worden geïnformeerd. Wij begrijpen dat de sterke prijsstijging de leveranciers het moeilijk maakt, maar de consumenten mogen niet de dupe worden", zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. "In deze context pleiten wij ervoor dat de Consumentenovereenkomst verplicht wordt voor elke energieleverancier. Wij zijn van mening dat zelfregulering haar grenzen heeft bereikt en dat de periode van hoge energieprijzen van alle energieleveranciers voorbeeldig gedrag vraagt, zodat gezinnen zich zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen de gevolgen van deze stijging van hun energiefactuur," voegt hij eraan toe.

Test Aankoop raadt consumenten aan hun energiecontracten na te kijken en de beste optie te kiezen die hen het best uitkomt.  Dit kan via www.testaankoop.be/energyguide (contracten met een vast tarief van Mega zijn nog inbegrepen en kunnen tot eind september worden afgesloten).

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.