Dossier

Hoe kan ik een verzekering opzeggen?

06 oktober 2022
verzekering beëindigen

De stopzetting van een verzekering verloopt in de praktijk niet altijd op wieltjes. In de autoverzekering bijvoorbeeld hebben veel betwistingen betrekking op het moment van de einddatum van het contract en de betaling van de premie. Wat moet je weten?

Hoe zet ik een verzekering stop?

In principe telkens voor een jaar vast

Je kunt een lopend contract niet van de ene op de andere dag stopzetten. Bij de meeste verzekeringen die geen levensverzekeringen zijn, zit je in principe voor een jaar vast en moet je dus wachten tot de jaarlijkse vervaldag, de verjaardag opgegeven in je verzekeringscontract. Heb je niet tijdig opgezegd, dan wordt de looptijd na elke vervaldag telkens automatisch voor één jaar verlengd.

De exacte datum die de deadline vormt om de opzegging te versturen, zul je meestal niet in je contract vinden. Volgens de wet moet dat nochtans op de eerste pagina staan.

De meeste verzekeraars vermelden gewoon dat je dat drie maanden vóór de vervaldag van de verzekering moet laten weten. Het is dus aan jou om de uiterste datum te berekenen en in je agenda te prikken. Als de jaarlijkse vervaldag voor jou 16/2 is, is 15/11 de uiterlijke datum om de brief te versturen, dus drie maanden plus één dag vóór die vervaldag. 

Wat zijn de regels om een contract stop te zetten?

Maar in enkele specifieke omstandigheden kun je het verzekeringcontract los van die jaarlijkse einddatum opzeggen. Ontdek in dit dossier welke regels je daarbij al naargelang het geval moet opvolgen. Het is cruciaal om je daaraan te houden, anders riskeer je dat het misloopt! Als blijkt dat je de opzeggingsregels niet correct hebt uitgevoerd, riskeer je immers dat de verzekeraar de kans niet zal laten voorbijgaan om je nog een jaar als cliënt te houden. Anderzijds kan het een groot voordeel zijn als je zelf op de hoogte bent want bepaalde opzegregels zijn zelfs door de verzekeraars en de verzekeringstussenpersonen niet altijd even goed gekend, en zo probeert men je misschien langer aan het lijntje te houden dan wat eigenlijk kan.

Wat moet er in de opzegbrief om je verzekering stop te zetten?

Als je een contract wilt stopzetten, is de manier waarop je dit formuleert van belang. Zeker wanneer je de polis opzegt voor de jaarlijkse vervaldatum. Je kan jouw verzekeringscontract stoppen door een aangetekende opzegbrief naar jouw verzekeraar te sturen. Dit kan je aan de hand van onze modelbrief zelf doen.

Wat gebeurt er met de verzekeringspremie?

Als je de verzekering op een geldige manier stopzet op een ander ogenblik dan de jaarlijkse vervaldatum, dan kan de premie al volledig betaald zijn tot de volgende vervaldag. Je moet dan een deel van je betaling terugkrijgen.