Dossier

Een verzekering stopzetten

23 april 2020
verzekering beëindigen

De stopzetting verloopt in de praktijk niet altijd op wieltjes. In de autoverzekering bv. hebben veel betwistingen betrekking op het moment van de einddatum van het contract en de betaling van de premie. Wat moet je weten?

In principe telkens voor een jaar vast

Je kunt een lopend contract niet van de ene op de andere dag stopzetten. Bij de meeste verzekeringen die geen levensverzekeringen zijn, zit je in principe voor een jaar vast en moet je dus wachten tot de jaarlijkse vervaldag, de verjaardag opgegeven in je verzekeringscontract. Heb je niet tijdig opgezegd, dan wordt de looptijd na elke vervaldag telkens automatisch voor één jaar verlengd.

De exacte datum die de deadline vormt om de opzegging te versturen, zul je meestal niet in je contract vinden. Volgens de wet moet dat nochtans op de eerste pagina staan.

De meeste verzekeraars vermelden gewoon dat je dat drie maanden vóór de vervaldag moet laten weten. Het is dus aan jou om de uiterste datum te berekenen en in je agenda te prikken. Als de jaarlijkse vervaldag voor jou 16/2 is, is 15/11 de uiterlijke datum om de brief te versturen, dus drie maanden plus één dag vóór die vervaldag. 

Maar in enkele specifieke omstandigheden kun je het contract los van die jaarlijkse einddatum stopzetten. Ontdek in dit dossier welke regels je daarbij al naargelang het geval moet opvolgen. Het is cruciaal om je daaraan te houden, anders riskeer je dat het misloopt! Als blijkt dat je de opzeggingsregels niet correct hebt uitgevoerd, riskeer je immers dat de verzekeraar de kans niet zal laten voorbijgaan om je nog een jaar als cliënt te houden. Anderzijds kan het een groot voordeel zijn als je zelf op de hoogte bent want bepaalde regels zijn zelfs door de verzekeraars en de verzekeringstussenpersonen niet altijd even goed gekend, en zo probeert men je misschien langer aan het lijntje te houden dan wat eigenlijk kan.