Modeldocument

Opzegging verzekeringscontract los van de vervaldag

20 november 2017

20 november 2017

Als bijlage vind je de modelbrief om een verzekeringscontract los van de jaarlijkse vervaldag op te zeggen. 

Een verzekering opzeggen los van de jaarlijkse vervaldag kan alleen in heel specifieke omstandigheden, bv. wanneer de verzekeraar op eigen houtje beslist om zijn tarief op te trekken, wanneer je bij een schadegeval betrokken bent geweest of wanneer de verzekeraar heeft aangekondigd de dekkingsvoorwaarden te wijzigen zonder je uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming af te wachten.

Vervang de grijze gedeelten tussen vierkante haken door je persoonlijke gegevens en kies waar nodig voor de toepasselijke tekstgedeelten.