Dossier

Als de schaderegeling tegenvalt

19 oktober 2017
teleurstellende voordelen

19 oktober 2017
Alles wat je moet weten wanneer je een ontevreden gevoel overhoudt aan hoe je verzekeraar heeft gereageerd toen je van hem een vergoeding verwachtte na een schadegeval.

Je hebt recht op uitleg

Wanneer je een verzekering hebt gesloten voor je woning of je auto, reken je op je verzekeraar om je correct te vergoeden na een schadegeval. Zeker als het een eenvoudig schadegeval zonder gewonden betreft. Maar dat kan tegenvallen in de praktijk. Wij leggen uit wat je kunt doen wanneer je niet begrijpt waarom de verzekeraar weigert je te vergoeden of je zijn argument moeilijk kunt aanvaarden. Of dat je de vergoeding die hij toekent, veel te laag vindt. 

Het eerste is heel simpel: vraag de verzekeraar om uitleg. 
Doet hij een belofte, dring dan zeker aan om te weten binnen welke termijn hij die zal nakomen. 
Neem bij telefonisch contact altijd nota van de naam van je gesprekspartner, van het standpunt dat werd uiteengezet en van de eventuele beloftes die werden gedaan. Dat is handig om op terug te vallen als het verder niet verloopt zoals je had verwacht. 

Krijg je echter geen uitleg of ben je niet tevreden over de uitleg, dan is er nog geen reden om het op te geven. Ontdek in dit dossier de diverse manieren waarop je je tegenover de verzekeraar kunt (laten) verdedigen.

Als abonnee van Test Aankoop kun je ook altijd de hulp inroepen van een van onze advocaten. Bij een geschil kunnen zij zelfs voor jou bemiddelen bij de betrokken persoon of instantie. 

Abonnee? Bel onze advocaten op 02 892 37 05  


Afdrukken Versturen via e-mail