Dossier

Welk verwarmingssysteem te kiezen?

13 september 2019

In afwachting van het geplande einde van de fossiele brandstoffen is verwarmen met aardgas momenteel financieel de meest voordelige optie. Maar voor hoelang nog? En wat als je niet over een aardgasaansluiting beschikt? Wij wegen de voor- en nadelen af van elk van de meest gangbare oplossingen voor centrale verwarming.

Centrale verwarming of gelijkwaardig

Zet je een nieuwbouw of heb je een verwarmingssysteem dat op zijn laatste benen loopt, dan vraag je je beslist af welke type verwarming je voor je woning moet kiezen. En de keuze is niet gemakkelijk. Het is immers onmogelijk om met zekerheid te voorspellen waarmee je het best af zult zijn over een periode van 30 jaar, wat toch de levensduur is van zo’n systeem. Niettemin zetten wij u op weg met argumenten die jou helpen om een keuze te maken.
We overlopen de verschillende mogelijkheden alvorens ze op het einde van dit dossier te rangschikken volgens de totale kosten waarop je nu moet rekenen.
We hebben het hier alleen over verwarmingssystemen die de warmte in verschillende vertrekken kunnen verspreiden zonder dat je zelf aan de slag moet, kortom over systemen van centrale verwarming of gelijkwaardige systemen. Wij vertrekken van de veronderstelling dat je alles moet installeren: de opwekker (gas-, stookolie- of pelletketel of nog elektrische verwarming of een warmtepomp) met alles erop en eraan, alsook het afgiftesysteem (radiatoren of vloerverwarming).

Tal van factoren kunnen meespelen

Bij de keuze van een verwarmingssysteem moet je met tal van parameters rekening houden. Ze hebben meestal ook een impact op de totale kosten van de factuur, zowel op de installatiekosten als op de gebruikskosten.

  • De prijs van de brandstof of energie. Tal van zaken kunnen de prijzen van de verschillende soorten energie beïnvloeden: beschikbaarheid, vraag en aanbod, geopolitieke context, een voordelige of ontradende fiscaliteit enz. Over een periode van meerdere decennia is het echter koffiedik kijken.
  • Kosten voor de toegankelijkheid. Het gaat om de kosten die je moet maken om over de energie te kunnen beschikken: aansluiting, meter, jaarvergoeding, silo, tank,…
  • Onderhoudskosten. Ze hangen af van het soort energie dat je gebruikt.
  • Prijs van de volledige installatie. Je moet weten dat je voor eenzelfde type ketel een eigen keuze kunt maken voor een instap-, tussen- of topmodel. Afhankelijk van jouw keuze kun je flink meer betalen voor elk onderdeel. En dan komen er nog de kosten van de plaatsing bij.
    Denk er ook aan dat het eigen profiel van jouw installatie ook zijn belang heeft: een weinig geïsoleerde woning vereist een installatie met een groter vermogen en meer radiatoren.
  • Verbruiksprofiel. Hoeveel warmte je vraagt zal de jaarlijkse afrekening in sterke mate beïnvloeden. Woon je aan zee of in de Ardennen, is je woning goed of nauwelijks geïsoleerd, moet je een groot of klein volume verwarmen, ben je vaak thuis of net niet, welke temperatuur stel je in, wordt de temperatuur per ruimte geregeld, dat alles kan de situatie sterk veranderen.
  • Beschikbare premies. De premies evolueren en verschillen volgens het Gewest waar je woont. Maar ze kunnen een steuntje in de rug betekenen voor sommige opties. Altijd na te gaan.
  • Milieu-impact. Sommige keuzes zijn milieuvriendelijker dan andere.

Isoleren loont altijd

Het blijft een waarheid als een koe: de goedkoopste energie is degene die je niet verbruikt. Zet dus in op de isolatie en de luchtdichtheid van jouw woning. Bij nieuwbouw doe je er goed aan om het volume en de oppervlakte niet onnodig groot te nemen, bouw compact, zorg voor warmterecuperatie bij je ventilatie en denk aan de oriëntatie van je ramen om maximaal gratis zonnewarmte binnen te krijgen.