Nieuws

Leveranciers maken energiedelen onnodig duur met hoge kosten

02 maart 2023

Sinds vorig jaar kun je in Vlaanderen en Brussel zonnestroom die je zelf niet gebruikt wegschenken of doorverkopen. Maar sommige energieleveranciers rekenen hier nu hoge kosten voor aan en creëren zo een hoge drempel voor dit energiedelen.

Administratieve kosten tot € 150 om energie te delen

Energieleveranciers rekenen tot € 150 per jaar aan om de stroom van je zonnepanelen die je niet gebruikt, te delen met mensen in je buurt, met familie of met jezelf. Zo wordt zonnedelen meteen een stuk minder interessant, terwijl het een duurzame en sociale oplossing is. Wij vragen dan ook aan de leveranciers om de administratieve kosten te laten vallen.

Wat is energiedelen?

Het woord zegt het zelf: energie delen. Dit betekent dat je zelf opgewekte elektriciteit schenkt of verkoopt aan anderen. Het gaat om de stroom die jouw zonnepanelen opwekken en die je zelf niet onmiddellijk verbruikt.

Je kunt ook energiedelen met de medebewoners van je appartementsgebouw of met jezelf, als je bijvoorbeeld een tweede verblijf aan zee hebt zonder zonnepanelen. Sinds begin dit jaar hoef je daarvoor als deler en ontvanger zelfs geen klant meer te zijn bij dezelfde leverancier, een voorwaarde die vorig jaar wel nog gold in Vlaanderen.

Hoe doe je aan energiedelen?

De eerste voorwaarde is dat beide toegangspunten over een digitale meter beschikken. In Vlaanderen vraag je vervolgens meetregime 3 aan bij je leverancier. Hierdoor krijgt netbeheerder Fluvius de toestemming om de kwartierwaarden uit jouw digitale meter uit te lezen en deze door te sturen naar de leverancier. Op die manier kan die laatste de injectie en het verbruik correct verrekenen. Tot slot moet je als energiedeler de persoon-aan-persoon verkoop eenmalig melden via het online platform mijn.fluvius.be.

In Brussel is de procedure anders en vraag je de activering van je project rechtstreeks aan bij Sibelga. Daarvoor moet je eerst wat administratie doorlopen zoals het invullen van een formulier. Het Brussels Gewest biedt gratis begeleiding door een facilitator die je door alle stappen helpt.

In Wallonië kan men nog geen aanvraag indienen. Men werkt er momenteel nog aan het wetgevend kader maar als alles goed gaat zou ook in die regio energiedelen mogelijk moeten worden tegen de lente …

Sociaal rechtvaardige energietransitie

Energiedelen is met andere woorden een alternatief voor het verkopen van je overtollige productie aan je leverancier. Je kunt ervoor kiezen om je elektriciteit gratis te delen of je kunt met de ontvanger een prijs afspreken waartegen je de stroom verkoopt. In het ideale geval ligt deze prijs hoger dan de terugleververgoeding die je van je leverancier ontvangt en lager dan wat de ontvanger aan zijn leverancier moet betalen. In dat geval levert het een win-win op voor beide partijen.

Maar belangrijker is dat energiedelen je als consument minder afhankelijk maakt van je leverancier en het bovendien bijdraagt aan een sociaal rechtvaardige energietransitie. Het zorgt er namelijk voor dat ook wie niet in zonnepanelen kan investeren, de vruchten kan plukken van de omslag naar een energiesysteem gebaseerd op hernieuwbare bronnen.

Administratieve kosten tot 150 euro per jaar

Helaas zien we een betreurenswaardige tendens bij steeds meer energieleveranciers om administratieve kosten aan te rekenen voor het energiedelen, dit zowel voor de ontvanger als de energiedeler zelf. Zo rekende Luminus vorig jaar al € 50 kosten per jaar aan, maar intussen is dit al gestegen tot € 150.

Volgens de leverancier dient deze vergoeding om bijkomende kosten te dekken die ontstaan in het kader van energiedelen, zoals de verwerking van de gedeelde volumes en het opmaken van de correctiefactuur. Een proces dat blijkbaar manueel moet gebeuren.

Dat het nochtans niet op zo’n omslachtige manier hoeft te gebeuren, bewijst het Brussels Gewest: daar is netbeheerder Sibelga verantwoordelijk voor het berekenen van de gedeelde volumes.

Ook Eneco, dat sinds begin dit jaar € 65 per aansluiting per jaar aanrekent, verwijst naar de administratieve verwerking van energiedelen. Daarnaast vraagt ook DATS24 een administratieve kost van € 75 per jaar en Mega rekent vanaf 1 maart € 150 aan, al kan het bedrag bij deze leverancier wel elke maand wijzigen.

Energiedelen stimuleren in plaats van af te straffen

De energietransitie dwingt ons om anders om te gaan met energie. Daarbij wijzigt onze rol als consument drastisch van passieve verbruiker die maandelijks zijn energiefactuur betaalt naar een actieve deelnemer aan de markt die zelf zijn elektriciteit produceert en consumeert, opslaat, verkoopt aan zijn buurman en flexibiliteit kan bieden door zijn energievraag te verschuiven.

Maar dan is het natuurlijk onaanvaardbaar dat de actieve rol van de consument wordt gehinderd door hoge kosten aan te rekenen die het voordeel van energiedelen volledig tenietdoen. Temeer omdat consumenten hun elektriciteit vaak ook eerder delen vanuit een sociaal perspectief dan omwille van financieel gewin. Waarom zou je als energiedeler je stroom gratis wegschenken aan je buur als je daarvoor elk jaar een rekening van € 150 gepresenteerd krijgt van je energieleverancier?

Wij roepen overheden, netbeheerders én leveranciers dan ook op om energiedelen te stimuleren in plaats van het te belemmeren. Energiedelen wordt naar voren geschoven als een van de opportuniteiten die mogelijk gemaakt worden door de digitale meter. Het is dan ook onaanvaardbaar dat men dit voordeel in de praktijk elimineert door een extra financiële barrière op te leggen aan de consument.

Het Brussels Gewest toont hier het goede voorbeeld doordat netbeheerder Sibelga optreedt als facilitator die onder meer verantwoordelijk is voor het berekenen van de gedeelde volumes. Bovendien is Brussel het enige gewest dat een korting toekent op de nettarieven op de gedeelde volumes afhankelijk van de plaats waar de elektriciteit wordt gedeeld.

Lees alles over zonnepanelen

Er wordt meer en meer nagedacht over hoe zonnepanelen toegankelijk kunnen worden gemaakt voor iedereen en hoe zonnestroom kan worden gedeeld. Lees er alles over in ons dossier.

Lees het dossier over zonnepanelen op andermans dak

Wil je zelf investeren in zonnepanelen? Ondanks de wijzigingen in het beleid van de laatste jaren blijft het een rendabele investering. In ons dossier lijsten we alle punten op waar je rekening mee moet houden.

Naar het dossier over zonnepanelen