Persbericht

Test Aankoop roept de regering op dringende energiemaatregelen te nemen

30 augustus 2022

De facturen voor gas en elektriciteit lopen dermate op dat voor veel consumenten het water aan de lippen staat en dat terwijl de herfst en winter nog moeten beginnen zegt Test Aankoop. In het licht van het Overlegcomité van aanstaande woensdag wil Test Aankoop een aantal pistes aanreiken om ons te beschermen in tijden van ongeziene crisis. De consumentenorganisatie roept in de eerste plaats op tot strikte spaarzaamheid maar pleit tegelijkertijd voor het belasten van de overwinsten van de producenten en voor maatregelen die terug vaste contracten op de markt moeten doen verschijnen.

Maatschappij ontwrichtend

In augustus liep de stroomfactuur op tot 2.200 euro per jaar, de gasfactuur tot 3.800 euro, volgens de cijfers van de VREG. Meer recente cijfers zijn er nog niet maar met groothandelsprijzen die vorige week opliepen tot 339 euro per MWh aardgas, kunnen de kosten verder oplopen tot boven de 5.000 euro voor gas alleen. Jaarfacturen die, volgens de slotnoteringen van vorige week, richting een hallucinante waarde van 10.000 euro per jaar gaan voor mensen die met gas verwarmen, zijn geen fictie meer maar wel een pijnlijke realiteit, geeft Test Aankoop aan. “Steeds minder mensen kunnen aan de extreme prijzen ontsnappen. Laten we niet vergeten dat de energiecrisis in feite begonnen is in de zomer van 2021 en met de Russische inval in Oekraïne eind februari dit jaar is het alleen nog maar erger geworden. Vaste contracten met de looptijd van een jaar die nog gesloten werden vorige zomer, lopen nu allemaal af waardoor elke dag meer klanten gedwongen zullen zijn om een variabel contract te onderschrijven aan deze ongeziene prijzen”, zegt Test Aankoop. “Dit werkt dermate ontwrichtend voor de koopkracht en leidt puur tot sociale drama’s. Het is nu aan de overheid om dringend maatregelen te nemen, ook al bestaan er geen wonderoplossingen”, vult de consumentenorganisatie aan.

Met het Overlegcomité van aanstaande woensdag op de agenda, wilt Test Aankoop de regering een aantal pistes aanbrengen naast de verlenging van het sociale tarief tot na de winter en de verlaging van de btw.

 

Elke kWh telt

Consumenten, bedrijven én de overheid: iedereen moet besparen zegt Test Aankoop. De verbruikersunie roept consumenten op om zo spaarzaam mogelijk te zijn en het consumptiegedrag aan te passen door bijvoorbeeld de verwarming lager te zetten komende winter, ook bij zij die zich in een financieel comfortabele situatie bevinden of door niet nodeloos verlichting of toestellen aan te laten staan. “Elke kWh telt om ons verbruik naar beneden te krijgen”, zegt Test Aankoop. Verder ziet de consumentenorganisatie een grote rol voor de overheid om het goede voorbeeld te tonen en net als in sommige andere Europese landen regelingen te treffen die misschien onpopulair zijn maar daarom niet minder noodzakelijk zijn in tijden van crisis. Test Aankoop stelt bijvoorbeeld voor om straatverlichting op bepaalde plaatsen uit te schakelen, verwarming in openbare gebouwen lager te zetten. Ook bedrijven en winkels moeten volgens de consumentenorganisatie hun duit in het zakje doen door lichtreclame uit te schakelen of geen airco of verwarming te laten draaien met de winkeldeuren open.

 

Duurzaamheid

De démarches die de consument de grootste bescherming bieden zowel op de korte als de lange termijn zijn volgens de verbruikersorganisatie energiebesparende maatregelen waarbij isolatie en zonnepanelen de meest efficiënte zijn. Talloze gezinnen investeren hier tijdens deze crisis sowieso in, de families die het niet kunnen, moeten ondersteund worden via premies of renteloze leningen of andere financiële incentives vindt Test Aankoop dat de Vlaamse energielening dan ook toejuicht.

 

Belasten van overwinsten

De huidige gasprijzen zijn voor sommige elektriciteitsproducenten die niet met gas werken een heuse goudmijn. Hoe meer nieuwe dure langetermijncontracten er worden afgesloten, hoe meer overwinsten zich aldus gaan inbetonneren voor lange tijd. Test Aankoop is zich bewust van de juridisch moeilijkheden maar dringt er bij de regering verder te bestuderen hoe de overwinsten belast kunnen worden of hoe er voorkomen kan worden dat ze er überhaupt zijn en ervoor te zorgen dat dit geld terugvloeit daar de burger.   De consumentenorganisatie steunt de regering ook in zijn bereidheid om de energieprijzen te plafonneren op het Europese niveau.

 

Noodzaak vaste contracten

Door de enorme prijsstijgingen, schuwen energieleveranciers vaste energiecontracten die dan ook een erg schaars goed geworden. Nochtans zijn deze overeenkomsten traditioneel het meest populair bij de Belgische gezinnen die voorspelbaarheid en stabiliteit verkiezen. Op die manier ligt het risico voor prijsstijgingen onevenredig veel bij de consument, vindt Test Aankoop. De consumentenorganisatie vindt dat leveranciers, zeker de spelers met eigen productiecapaciteit, verplicht één vast contract zouden moeten aanbieden aan consumenten. “Wij zijn van mening dat leveranciers, vooral zij die over eigen productiecapaciteit beschikken en die verre van te lijden hebben onder de huidige crisis, verplicht zouden moeten worden om de consument ten minste één vast contract aan te bieden tegen een door de CREG gereguleerd tarief”, zegt Test Aankoop. Daarnaast moeten variabele tarieven worden vereenvoudigd zodat deze opnieuw vergelijkbaar worden voor consumenten, vandaag is dat helaas amper het geval.

 

Fiscaliteit

Test Aankoop herhaalt ook zijn eis om de elektriciteitsfactuur grondig te ontvetten en aldus te reduceren tot de essentie: elektriciteit, transport en de distributie ervan. Andere kosten horen volgens de organisatie niet thuis in de factuur en doen de kost nog meer oplopen. Hoewel de stijging vandaag te wijten is aan de energiekost zelf, is dit het momentum om de energiefactuur structureel te herdenken en kosten voor openbaredienstverplichtingen anders te gaan financieren.