Persbericht

Test Aankoop sluit petitie voor betaalbare energie af op 52 703 handtekeningen

26 april 2022

Deze maand stijgen de stroom- en gasfacturen weer naar ongekende hoogtes, zo blijkt uit de cijfers van de VREG.  Eind vorig jaar lanceerde Test Aankoop een petitie die pleitte voor een grondige belastinghervorming op het vlak van energie. Met de steun van de burger, wilde de consumentenorganisatie de federale en de gewestelijke overheden aanmoedigen om taksen en heffingen uit de elektriciteitsfactuur te halen om de consument beter te beschermen tegen prijsschokken. Met 52.703 handtekeningen, sluit Test Aankoop zijn pamflet nu af. De consumentenorganisatie zal de petitie aan de bevoegde ministers afgeven en hoopt hiermee een krachtig signaal af te geven.

Blauw betalen

Het zal niemand meer verbazen dat de prijzen voor zowel als gas en elektriciteit, als stookolie, zij het dan iets later, sinds de zomer van vorig jaar, sterk zijn beginnen stijgen. Door een soort perfecte storm van factoren gaande van duurder wordende CO2 – rechten, over een tekort aan de aanbodzijde, tot de oorlog in Oekraïne, hebben ervoor gezorgd dat energie extreem duur is geworden. Volgens gegevens van de federale energieregulator, CREG, voor de maand maart, liggen de geprojecteerde jaarprijzen rond de 1380 € op jaarbasis voor elektriciteit en 3280 € voor gas. “Het zijn cijfers om van te duizelen en dan is er al een bescheiden daling opgetreden ten opzichte van begin dit jaar. We zagen afgelopen winter al al dat consumenten hun gedrag aanpasten door de de lichten te doven of de verwarming lager te zetten en in slaapzak gewikkeld ‘s avonds televisie kijken” voegt hij eraan toe. De consumentenorganisatie stipt ook aan dat dossiers omtrent energie al maanden lang met stip op één staan in de ranking van onderwerpen die bij haar worden gemeld. Voorschotfacturen om van te duizelen, vaste contracten die naadloos overgaan in variabele varianten of onbedoelde switches tussen leveranciers, komen heel frequent voort, klinkt het.

 

Tax shift

Test Aankoop toonde zich steeds voorstander van een verlaagd btw tarief op een basisverbruik gas – en elektriciteit en was dan ook kritisch voor de tijdelijke btw verlaging die de federale overheid doorvoerde op gas voor de maanden buiten het stookseizoen. Om de consument beter te beschermen tegen prijsschokken en om te vermijden om steeds opnieuw korte termijn maatregelen te nemen die structureel niets aanpakken, wil Test Aankoop met de petitie in handen opnieuw pleiten voor een heuse energie-taxshift: in normale marktomstandigheden, is ongeveer 30% van de elektriciteitsfactuur gereserveerd voor de elektronen zelf (door de hoge prijs is dit nu ongeveer 60%) het overige deel is opgebouwd uit distributienettarieven, transmissietarieven, taksen heffingen en btw. Een belangrijk deel van die kosten dient om de energietransitie te bekostigen.  Voor de verbruikersorganisatie is het zaak dat de elektriciteitsfactuur van de gezinnen wordt herleid tot de essentie: de elektronen en het vervoer ervan. Beleidskosten die niet thuishoren in de factuur moeten eruit gehaald worden en moeten anders gefinancierd worden.  De consumentenorganisatie ziet hiervoor twee pistes: ofwel via de algemene middelen of via een klimaatbijdrage op producten, brandstoffen of activiteiten met een negatieve CO2-impact. Dat laatste kan alleen als het een verschuiving is van belastingen. Een verhoging kan niet worden aanvaard, onderstreept Test Aankoop.

 

Overhandiging

Test Aankoop zal de petitie, bijna 53 000 handtekeningen sterk, overhandigen aan zowel de federale als de regionale ministers, bevoegd voor energie. “Het is van cruciaal belang dat beide bevoegdheidsniveaus hun politieke verschillen opzij zetten om aan een oplossing te werken die dienstbaar is voor de inwoners van ons land en hun koopkracht inzake energie. De energietransitie zal bovendien nooit kunnen slagen met hoge elektriciteitsprijzen, die drie tot vier keer duurder zijn dan gas of stookolie”, onderstreept de consumentenorganisatie.