Persbericht

Geven de energieleveranciers niet thuis? Bel 0800 50 020

10 november 2022

Al maandenlang swingen de energierekeningen de pan uit, neemt het aantal vragen toe, en regent het klachtenSinds begin september alleen al heeft Test Aankoop meer dan 5.500 dossiers geopend.  Een veel voorkomend probleem is het gebrek aan reactie van de leveranciers. Het is de missie van Test Aankoop om haar leden te helpen en bij te staan, ook in geval van problemen met deze leveranciers. Ondertussen is dat een voltijdse bezigheid geworden, die nu ook versterkt wordt met het speciaal nummer 0800 50 020 en nóg regelmatigere contacten met de betrokken leveranciers. Het is het antwoord van Test Aankoop op een jammer genoeg steeds terugkerend probleem in de sector.

Basisopdracht van Test Aankoop

Al ruim een jaar lang besteden de organisatie, haar experts, juristen en andere medewerkers het grootste deel van hun tijd aan het beantwoorden van energievragen.  Nog lang voor de crisis begon, onderhield Test Aankoop reeds bevoorrechte contacten met de meeste energieleveranciers.  Zo kwam Test Aankoop in oktober 2021 ook krachtdadig tussenbeide toen Mega had beslist voorschotten te verhogen of klanten abrupt over te schakelen op variabele formules. Ook Octa+, Total Energies en Luminus werden de afgelopen maanden gecontacteerd, hetzij om bepaalde praktijken aan de kaak te stellen, hetzij om problemen op te lossen. Tot dusver is het niet nodig geweest verdere (gerechtelijke) stappen te ondernemen, maar waakzaamheid blijft geboden.

Intensief lobbywerk

Naast de vrijwel permanente contacten met de operatoren, heeft Test Aankoop ook intensief gelobbyd om de tarieven en de praktijken in de sector binnen de perken te houden.  Zo is er het recent geboekte succes wat betreft de verplichting voor vergelijkers om een uniforme berekeningsmethode te gebruiken.  De volgende stap is de vermindering van het aantal indexeringsparameters bij variabele energiecontracten. Het dossier wordt momenteel behandeld, onder meer bij de CREG. Andere kwesties liggen nog op tafel.

Individuele hulp en meer contact met de leveranciers

In de duizenden dossiers die de organisatie behandelt, staan de lange wachttijden bij de verwerking door de operatoren in de top 3, naast geschillen rond voorschotten of de soms gedwongen overschakelingen naar variabele contracten. Net omwille hiervan opent Test Aankoop een hotline (0800 50 020), voor iedereen die zich in zo’n situatie bevindt en geen antwoord krijgt van zijn leverancier. Bovendien krijgen zij nu een abonnement aangeboden met drie maanden gratis lidmaatschap.

Met het merendeel van de betrokken leveranciers bevinden de contacten zich in een ver gevorderd stadium. Zo gaf leverancier Elegant, die vooral in Vlaanderen actief is, eerst niet thuis (meer dan 50 dossiers in behandeling bij Test Aankoop). Ondertussen is ze samen met Test Aankoop tot een vergelijk gekomen om deze achterstand weg te werken. Nog anderen blijken zich ook bewust van het probleem en zijn bereid de samenwerking te versterken. Wordt vervolgd...