Persbericht

Mega doet toezeggingen na constructief overleg met Test Aankoop

23 februari 2022

In de context van de exploderende energieprijzen volgen de leveranciers elk hun eigen strategie. De meesten stellen verhogingen van het voorschot voor variabele contracten voor die enkel van toepassing zijn als de consument er uitdrukkelijk mee instemt (opt-in-systeem).  Het voordeel van dit systeem is dat de consument steeds de controle over zijn budget behoudt, maar het risico bestaat natuurlijk dat later een zeer hoge afrekening volgt indien hij de voorgestelde verhoging weigert.

 

Mega streeft er echter naar dat de afrekening 0 euro bedraagt.  Om dit te bereiken verhoogt de leverancierj proactief - en regelmatig - de voorschotten van zijn klanten om deze zo dicht mogelijk bij hun reële verbruik en prijzen te brengen. Zij ontvangen vervolgens een voorstel tot verhoging van het voorschot, dat automatisch wordt toegepast als de klant niet reageert (opt-out-systeem). Sommige klanten worden zich pas a posteriori bewust van de - soms substantiële verhoging - van hun voorschotfactuur.  Zij proberen dan - zonder succes - contact op te nemen met de klantendienst van Mega, alvorens zich vervolgens tot Test Aankoop te richten om hun ongenoegen kenbaar te maken.

 

Als gevolg van de klachten die we hebben ontvangen, hebben wij Mega gecontacteerd met de bedoeling een oplossing te vinden.  De leverancier heeft er zich toe verbonden niet langer voorschotten te innen bij klanten die via e-mail een betwisting hebben ingediend.  Wij zijn tevreden met dit engagement.  Wij hebben overigens de klachten aan het adres van Mega overgemaakt en wachten op een motivering van de voorgestelde voorschotverhogingen”, licht Simon November, woordvoerder van Test Aankoop, toe.

 

"Wij volgen elk variabel contract van nabij op en indien nodig stellen wij onze klanten voor het bedrag van hun voorschotfactuur aan te passen om een schok op het moment van de afrekening te vermijden. Dit lijkt ons onvermijdelijk in de context van stijgende prijzen. Onze klanten worden driemaal schriftelijk op de hoogte gebracht en kunnen de voorgestelde verhoging met een eenvoudige klik weigeren. Wij begrijpen dat een minderheid van onze klanten geen tijd heeft gehad om te reageren. Bij een te late weigering wordt de automatische incasso niet uitgevoerd. Bovendien wordt voor betwiste facturen geen aanmaningsprocedure gevolgd. Onze klanten kunnen dus op twee oren slapen", zegt Thomas Coune, General Manager bij Mega.

 

 

Consumenten kunnen overigens voor onbepaalde tijd bellen naar 0800 500 20 voor hulp.  Ook op www.testaankoop.be/energyguide is tal van nuttige informatie beschikbaar.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.