Persbericht

Test Aankoop vreest dat gebrek aan uniforme aanpak voor het vergelijken van variabele tarieven zorgt voor onduidelijkheid

06 mei 2022

De V-test, de energievergelijker van de Vlaamse energieregulator, VREG, houdt voortaan rekening met de verwachte energieprijzen voor de komende twaalf maanden. Test Aankoop is kritisch en wijst op de verschillende indexatieparameters die blijvend worden gebruikt in energiecontracten. De consumentenorganisatie wijst er ook op dat de andere regulatoren, waaronder de CREG, een andere berekeningsmethodiek voorstaan waardoor een uniforme aanpak voor het vergelijken van variabele tarieven ontbreekt. Test Aankoop dringt erop aan dat de regulatoren rond de tafel gaan zitten en een consensus bereiken in het belang van de transparantie voor de gebruiker.

Kluwen

Door de enorm hoge energieprijzen en de onstabiele geopolitieke situatie met bijbehorende onzekerheid, zijn er nog maar nauwelijks vaste contracten op de markt te vinden. Leveranciers vinden het meer dan ooit riskant om zich bij het aanbieden van vaste formules in te dekken tegen eventuele prijsstijgingen. Op die manier wordt de consument meer en meer gedwongen richting variabele alternatieven. Vergelijken is daarbij de boodschap, alleen is dat allesbehalve een evidentie, zegt Test Aankoop. De inschatting die je maakt op het moment dat je de prijzen vergelijkt is gebaseerd op de laatst gekende indexatieparameter, of liever parameters, want er bestaan er maar liefst tientallen van, klinkt het.  Zowel voor elektriciteit als voor gas, zijn er verschillende tariefformules:  sommigen werken op basis van de korte termijn, zijnde de levering van stroom en gas de volgende dag, andere zijn gebaseerd op de lange termijnmarkt. “Bepaalde tarieven worden maandelijks geïndexeerd, andere één keer om de drie maanden. Sommige contracten baseren zich op gemiddelde prijsnoteringen over een bepaalde periode, andere op een prijsnotering van één dag. Naast het feit dat consumenten zich niet bewust zijn van deze verschillen zorgt deze variëteit er vooral voor dat prijzen onderling nog maar heel moeilijk vergelijkbaar zijn”, zegt Test Aankoop.  

 

Geen consensus

Test Aankoop ziet de wildgroei aan indexeringsformules als een bedreiging voor correcte prijsvergelijkingen en goed geïnformeerde keuzes. De consumentenorganisatie pleit al langer voor een vereenvoudiging van het aantal gebruikte parameters en een harmonisering van de indexeringsfrequenties. Dankzij de herinvoering van het vangnetmechanisme en de verplichting om maandelijks of driemaandelijks te indexeren zou men variabele tarieven beter kunnen vergelijken, maakt Test Aankoop zich sterk.  Leveranciers zouden ook veel duidelijker moeten maken of hun variabel tarieven gelinkt zijn aan korte termijnmarkten (spotparameter) of lange termijnmarkten (forwardparameter). Een betrouwbare berekeningswijze die de jaarkosten van een variabel tarief op een meer realistische manier inschat, is in die context dan ook nuttig, zegt de verbruikersorganisatie. “Op zich is de aanpassing van de V-test van de VREG waarbij de consument zicht krijgt op een jaartarief door rekening te houden met de verwachte prijsevoluties, heel dienstbaar. Alleen is er helaas geen consensus met de andere regulatoren. Hierdoor bestaan op dit moment twee verschillende methodologieën naast elkaar. Het gebrek aan uniforme aanpak komt de duidelijkheid voor de consument ook niet ten goede”, zegt Test Aankoop. Immers: “Sommige prijsvergelijkers en leveranciers zullen de CREG-methode blijven volgen, zoals vastgelegd in het zogeheten charter voor goede informatieverschaffing bij de prijsvergelijking. Dit riskeert dat de consument in een prijsvergelijker een prijs ziet die verschilt van de prijs op de website van de leverancier zelf”, zegt Simon November van Test Aankoop.

 

Uniformiteit

 

Test Aankoop hoopt dat de verschillende energieregulatoren opnieuw rond de tafel gaan zitten en zich scharen achter één robuuste consensusoplossing die door alle prijsvergelijkers en leveranciers wordt overgenomen en dit liever vandaag dan morgen. De huidige methodiek op basis van de laatst gekende indexeringsparameter toont namelijk teveel gebreken en bemoeilijkt het maken van een goed geïnformeerde keuze voor de consument.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.