Persbericht

Kakofonie van variabele energiecontracten: voor Test Aankoop is de maat vol

30 september 2022

Hoewel de piek van de gasprijs (voorlopig) achter ons ligt, blijft hij niettemin nog op erg hoog niveau acteren met nefaste invloed op gezinnen en bedrijven. Slim switchen van leverancier door goed te vergelijken bood lange tijd enige soelaas om te besparen maar is momenteel een huzarenklus geworden, stelt Test Aankoop. De consumentenorganisatie wijt dit aan een veelheid van indexatieparameters die voor variabele contracten worden toegepast en hekelt het ontbreken van een duidelijk kader om vergelijkingen toe te laten. Niet alleen zitten de energieregulatoren niet op één lijn, ook lanceerden TotalEnergies en Bolt deze week een eigen methodiek om de prijs voor de consument in te schatten. Onduidelijkheid troef, zo blijkt ook uit het feit dat onze organisatie de afgelopen twee weken alleen al een duizendtal vragen van consumenten en leden kreeg te verwerken, Test Aankoop roept de CREG en de minister op om terug te keren naar een uniforme berekeningsmethode en een vereenvoudiging van de variabele tarieven. Dat is meer dan ooit van belang nu leveranciers geen vaste producten meer aanbieden.

Verschillende tariefformules

Zowel voor elektriciteit als voor gas, zijn er verschillende tariefformules: sommige werken op basis van de korte termijn, zijnde de levering van stroom en gas de volgende dag, andere zijn gebaseerd op de lange termijnmarkt. Bepaalde tarieven worden maandelijks geïndexeerd, andere één keer om de drie maanden. Sommige contracten baseren zich op gemiddelde prijsnoteringen over een bepaalde periode, andere op een prijsnotering van één dag. Naast het feit dat consumenten zich niet bewust zijn van deze verschillen zorgt deze variëteit er vooral voor dat prijzen onderling nog maar heel moeilijk vergelijkbaar zijn

 

V-Test versus CREG versus TotalEnergies versus BOLT

De energieregulatoren zijn zich bewust van het probleem maar zitten niet op dezelfde lijn, zegt Test Aankoop. Zo bestaat de V-Test van de Vlaamse regulator, VREG, die de consument een blik op de toekomst geeft met een geschat jaartarief, naast de methode van de federale regulator CREG die, in het kader van het charter van goede informatieverschaffing, werkt met de laatst gekende parameters uit het verleden om een prijs te geven. Dit leidt tot een situatie waarbij sommige leveranciers op hun website de VREG-methode volgen, bijvoorbeeld Luminus, en andere de CREG-methode blijven aanhangen, bijvoorbeeld Engie. Om de complexiteit nog te vergroten, heeft leverancier TotalEnergies deze week de manier aangepast waarop het op zijn website tarieven berekent met een eigen methodologie op basis waarvan ook de voorschotten worden berekend. Ook BOLT, hanteert een eigen manier van rekenen. Voor Test Aankoop is de maat dan ook vol. “Het principe van een transparante markt voor de consument wordt op die manier volledig uitgehold, met als gevolg een vermenigvuldiging van ingewikkelde indexeringsparameters, waarbij de consument afhankelijk van de vergelijker die hij gebruikt, geconfronteerd wordt met verschillen die tot wel drie keer zo groot zijn ”, zegt Simon November van Test Aankoop.

 

Vangnetmechanisme

Test Aankoop wijst erop dat enkele jaren geleden, variabele contracten tot 4 keer per jaar werden geïndexeerd, bij de start van elk kwartaal.  In 2018 werd dit zogeheten vangnetmechanisme helaas losgelaten en sindsdien bestaan contracten met maandelijkse en driemaandelijkse indexatie naast elkaar, wat het juist vergelijken van prijzen voor consumenten bijzonder moeilijk maakt. Om overzicht te houden, pleit Test Aankoop voor een vereenvoudiging van het aantal gebruikte parameters en een harmonisering van de indexeringsfrequenties onder controle van de CREG.  Dankzij de herinvoering van het vangnetmechanisme en de verplichting om maandelijks te indexeren zou men variabele tarieven beter kunnen vergelijken.  Leveranciers zouden ook veel duidelijker moeten maken of hun variabele tarieven gelinkt zijn aan kortetermijnmarkten (spotparameter) of langetermijnmarkten (forwardparameter) en wat de consequenties hiervan zijn voor de consument.

 

Test Aankoop interpelleert de regulatoren en de minister

De consumentenorganisatie zat deze week opnieuw samen met de CREG, dat zich bewust is van het probleem, om deze kwestie nogmaals aan te kaarten en te proberen een uniforme berekeningsmethode te vinden voor alle regulatoren.

Test Aankoop, dat deze kwestie als een prioriteit beschouwt, heeft ook om een spoedvergadering met de minister van Energie verzocht.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.