Info

Onze labels in je winkelrek

29 oktober 2021
onze labels

Bedrijven met producten of diensten die door onze tests en onderzoeken zijn erkend, kunnen intekenen op een licentie om onze labels in hun communicatie te gebruiken. Op die manier proberen we onze testresultaten nog zichtbaarder te maken voor de consument, op het moment en op de plek waar deze het meest nodig zijn.

TA Approved: gemaakt in België

Eco & Efficace

Het label TA Approved wordt toegekend aan Belgische producten die positief beantwoorden aan drie basiscriteria:

  • Lokale, Belgische producten, 
  • Een redelijke prijs op basis van een markstudie, 
  • Kwaliteit die overeenstemt met vereisten opgesteld door ons. Tests kunnen nodig zijn om de conformiteit met de vooropgestelde specificaties te controleren.
Dankzij het TA Approved-label kunnen we kleine maar toch kwaliteitsvolle producenten in de verf zetten.