Info

Onze labels in je winkelrek

01 februari 2022
labels testaankoop

Bedrijven met producten of diensten die door onze tests en onderzoeken zijn erkend, kunnen intekenen op een licentie om onze labels in hun communicatie te gebruiken. Op die manier proberen we onze testresultaten nog zichtbaarder te maken voor de consument, op het moment en op de plek waar deze het meest nodig zijn.

TA Approved: gemaakt in België

Label TA Approved

Het label TA Approved wordt toegekend aan Belgische producten die positief beantwoorden aan drie basiscriteria:

  • Lokale, Belgische producten, 
  • Een redelijke prijs op basis van een markstudie, 
  • Kwaliteit die overeenstemt met vereisten opgesteld door ons. Tests kunnen nodig zijn om de conformiteit met de vooropgestelde specificaties te controleren.

Dankzij het TA Approved-label kunnen we kleine maar toch kwaliteitsvolle producenten in de verf zetten.

Duurzaamheid en kwaliteit boven alles

De reden waarom wij investeren in het testen van producten van bij ons is dat ze helpen om duurzame keuzes te maken, maar ook omdat er in ons land best wel kwaliteit gemaakt wordt.

Onze traditionele testen van pakweg wasmachines, strijkijzers, televisietoestellen, smartphones of computers, robotmaaiers en detergenten blijven tot op vandaag een pijler van onze dienstverlening. Populaire producten van grote merken maakten tot voor kort de grootste kans om op de testbank te belanden.

De COVID-crisis overtuigde ons echter om ook lokaal gemaakte producten op te nemen in onze testprogramma’s:

  • Enerzijds was er de roep om de crisis te bezweren door meer bij lokale handelaars en fabrikanten te kopen. Lokale producten ontbraken voordien vaak in onze testprogramma’s, terwijl we toch een behoefte merkten aan diepgravende testinformatie over producten die niet noodzakelijk de verkoopvolumes halen van de grote wereldmerken.
  • Anderzijds was ons ook de groeiende voorliefde voor duurzamer consumeren opgevallen. Lokale productie is per definitie duurzamer, omdat de logistieke keten korter is.

Een TA Approved-product scoort goed tot zeer goed op exact dezelfde testen die de traditionele geteste producten ondergaan.

Het label TA Approved (“goedgekeurd door Test Aankoop”) is dus een lintje gereserveerd voor kwaliteitsproducten die in België gemaakt worden tegen een marktconforme prijs.

De inkomsten van het TA-Approved financieren ook onze testen

Het prijskaartje van al de onderzoeken wordt integraal door ons gedragen, en dus voor het leeuwendeel gefinancierd vanuit de bijdragen van de leden van onze consumentenorganisatie. Gemiddeld moeten we per getest product een budget van € 2 000 vrijmaken.

Om onze investering te verzachten, bieden wij lokale fabrikanten van wie producten goed scoren in de labtest, de mogelijkheid om de geteste producten te verkopen onder het TA Approved-label.

Wie met ons in zee gaat, mag dan de stempel van Test Aankoop gebruiken in zijn communicatiein ruil voor een klein percentage op de verkoop. De inkomsten die we uit TA Approved halen, worden integraal geïnvesteerd in de testen van andere lokale producten die een duwtje in de rug verdienen. Op die manier werken we allemaal samen aan een wereld-na-COVID die duurzamere en lokalere consumptie bevordert. 

Naar de lijst van TA Approved-labels op de markt