Info

Onze labels in je winkelrek

01 februari 2022
labels testaankoop

Bedrijven met producten of diensten die door onze tests en onderzoeken zijn erkend, kunnen intekenen op een licentie om onze labels in hun communicatie te gebruiken. Op die manier proberen we onze testresultaten nog zichtbaarder te maken voor de consument, op het moment en op de plek waar deze het meest nodig zijn.

Meest Betrouwbare Merk: volgens onze experts

Het Meest Betrouwbare Merk-label wordt toegekend aan een merk dat aan de volgende drie criteria beantwoordt. 

  • Het behalen van 5 op 5 sterren voor de betrouwbaarheidsindex. 
  • Dat indexcijfer moet beduidend hoger zijn dan het gemiddelde indexcijfer van de andere merken die globaal genomen eveneens vijf sterren behaalden. 
  • Geen enkel model van het merk mag minder dan vier sterren behaald hebben.

Betrouwbaarheids- en tevredenheidsindex

Onze experts voeren enquêtes uit in verschillende sectoren die diensten (bv. energieleveranciers, bankendiensten…) of producten (bv. huishoudelijke toestellen, hightechtoestellen,…) aanbieden. Deze enquêtes worden naar Test Aankoop-leden gestuurd en worden jaarlijks bijgewerkt.

Tevredenheidsenquêtes meten de tevredenheid over aanbieders van diensten aan de hand van vragen die zijn gericht op gebruikerservaringen van klanten. Zo worden er tevredenheidsscores berekend op basis van de gemiddelde klanttevredenheid.

Betrouwbaarheidsenquêtes richten zich op de betrouwbaarheid van producten op basis van de daadwerkelijke ervaringen die consumenten hebben met hun toestellen. Voor deze enquêtes combineren we de resultaten van deelnemende consumentenorganisaties in België, Frankrijk, Italië, Portugal en Spanje. We berekenen de betrouwbaarheidsindex van het apparaat op basis van het aantal en de ernst van de problemen, evenals de levensduur en de gebruiksintensiteit van het apparaat.

De tevredenheids- en betrouwbaarheidsscores worden vervolgens vertaald naar een op sterren gebaseerd systeem, dat varieert van 1 tot 5 sterren. Op die manier kunnen we het Meest Betrouwbare Merk-label toekennen.