Info

Onze labels in je winkelrek

01 februari 2022
labels testaankoop

Bedrijven met producten of diensten die door onze tests en onderzoeken zijn erkend, kunnen intekenen op een licentie om onze labels in hun communicatie te gebruiken. Op die manier proberen we onze testresultaten nog zichtbaarder te maken voor de consument, op het moment en op de plek waar deze het meest nodig zijn.

Voordelen voor de consument

Middel om goed te kiezen

Twijfel je tussen verschillende producten of diensten? Ontdek onze labels terwijl je (online) winkelt. Deze labels zijn een nuttig en betrouwbaar hulpmiddel om bewuster producten of diensten te kiezen. Ze geven je een directe indicatie van de prijs-kwaliteitverhouding en/of de kwaliteit van een product dat je in de winkelrekken vindt. 

Geen afbreuk aan onze onafhankelijkheid en onpartijdigheid

Het in licentie geven van labels doet helemaal geen afbreuk aan onze onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Er verandert niets aan de manier waarop wij producten of diensten kiezen om te testen of te analyseren, noch aan de manier waarop deze verlopen. Die keuzes en procedures gebeuren nog steeds binnen Test-Aankoop. Inspraak in wat er precies getest wordt, of in de manier waarop we producten of diensten (laten) testen, krijgen de ondernemingen uiteraard niet.

Om uitermate transparant te zijn, kun je onze methodologieën van onze tests raadplegen. Daarnaast kun je ook de lijst met producten raadplegen waarvoor een licentie is verleend.

Correct gebruik van labels verzekerd

Een deel van het takenpakket van ons labelteam bestaat erin om toe te zien op het correcte gebruik van de labels. De ondernemingen die een licentie nemen, engageren zich ook om vooraf hun communicatie aan ons voor te leggen. Wij behouden ons recht om elke communicatie in te kijken en valideren de inhoud ervan.
Bovendien zijn er nadien controles voorzien om na te gaan of de labels volgens de regels worden gebruikt. Je kunt de informatie over de verkochte licenties vinden via deze lijst. Niet enkel vermelden we welk product of dienst een licentie gebruikt, maar ook de looptijd wordt vermeld.

De ondernemingen moeten minutieus een lastenboek naleven, dat het gebruik van de labels reglementeert. Ze moeten aan een reeks voorwaarden voldoen (afmetingen, verhoudingen, kleuren, termijnen, voorwerp van de communicatie, ...). Op die manier heeft de consument altijd toegang tot correcte en eerlijke informatie.