Info

Onze labels in je winkelrek

01 februari 2022
labels testaankoop

Bedrijven met producten of diensten die door onze tests en onderzoeken zijn erkend, kunnen intekenen op een licentie om onze labels in hun communicatie te gebruiken. Op die manier proberen we onze testresultaten nog zichtbaarder te maken voor de consument, op het moment en op de plek waar deze het meest nodig zijn.

Wil je een licentie verkrijgen?

Al meer dan 60 jaar voeren wij vergelijkende tests van producten en diensten uit om de consumenten te informeren en hun gezondheid en veiligheid te beschermen. 

De resultaten van deze tests worden gepubliceerd in onze magazines en op onze site en blijven zo eigendom van Testaankoop.

Hoewel het verboden was de testresultaten volledig of gedeeltelijk te verspreiden voor commerciële en reclamedoeleinden, werden ze steeds vaker gebruikt, en dit zonder enige voorafgaande overeenkomst en met regelmatig misleidende communicatie. Daarom beslisten we om onze labels in licentie aan te bieden met als tweeledig doel. Enerzijds willen we zo de consument helpen om betere keuzes te maken en anderzijds willen ondernemingen of producenten de kans te bieden om de kwaliteit van hun product of dienst in de kijker te zetten op basis van onze onafhankelijke en onpartijdige testresultaten. De verkoop van deze licenties laat ons ook toe om verder om een belangrijk aandeel producten en diensten te blijven testen.

Wil je meer informatie over dit Testaankoop label? Contacteer ons per e-mail op info@label.test-aankoop.be of bel ons op 02 542 34 96. We beantwoorden je graag.

Hoe kent Testaankoop labels toe?

Test van producten

Eenmaal we de rapporten ontvangen van onafhankelijke labo’s, waar we beroep op doen, analyseren en evalueren onze experts de resultaten en berekenen ze afzonderlijke en globale scores. De marktprijzen, zowel van online als gewone winkels, worden ook onafhankelijk verzameld en toegevoegd aan de finale publicatie.

Analyse van diensten

Onze experts analyseren de contracten op basis van zeer precieze criteria en verzamelen de marktprijzen om een rangschikking van de diensten op te stellen.
De labels kennen we toe aan producten of diensten als die aan alle voorwaarden voldoen en kunnen vervolgens worden bekendgemaakt aan consumenten en aan de ondernemingen die een licentie willen bekomen.
 
Telkens we de geteste producten of diensten en/of de marktprijzen updaten, beginnen we dit proces opnieuw. Voor enkele productcategorieën updaten we de labels maandelijks. Andere categorieën worden minder vaak of vaker geüpdatet, afhankelijk van de levenscyclus op de markt.

Betrouwbaarheidsenquête

Onze experts voeren enquêtes uit in verschillende sectoren: mobiliteit, bankwezen, telecommunicatie, energie ... Deze enquêtes worden verstuurd naar leden en niet-leden van de verschillende consumentenverenigingen in België, Italië, in Portugal en Spanje. De enquêtes zijn op die manier representatief vanuit sociaal-demografisch oogpunt.

Om een relevant aantal reacties te hebben, worden de gegevens samengevoegd met de gegevens van de vorige enquête om elk jaar bijgewerkte resultaten te publiceren.

Hoe lang kan ik een licentie gebruiken?

Voor Beste van de Test, Beste Koop, Groene keuze en Meest Betrouwbare Merk

De ondernemingen waarvan een product of dienst het label Beste van de Test, Beste Koop, Eco & Efficiënt of Meest Betrouwbare Merk heeft behaald na onze labotests of enquêtes, zullen gecontacteerd worden door ons labelteam. De ondernemingen krijgen zo de mogelijkheid om voor een bepaalde duur (van 6 tot 18 maanden) gebruik te maken van een label.

We herinneren eraan dat het gebruik van het label strikt bepaald is en afhangt van een validatie door Testaankoop.

Voor het TA Approved-label

Bedrijven waarvan het product voldoet aan onze criteria (Belgische productie, redelijke prijs en volgens specificaties goedgekeurde kwaliteit) kunnen contact opnemen met Testaankoop om hun aanvraag in te dienen voor het TA Approved-label. Vervolgens worden ze in contact gebracht met een adviseur die hen zal ondersteunen tijdens deze evaluatie- en etiketteringsprocedure. Tijdens dit proces communiceren Testaankoop-experts de eisen waar het product aan moet voldoen. 

Wanneer wordt vastgesteld dat het product aan alle gedefinieerde criteria voldoet, kan de aanvrager een licentie verkrijgen waarmee hij het label TA Approved in below the line communicatie, affichage (buitenshuis) tot max. 2m² en op de verpakking van zijn product mag aanbrengen.

Welk communicatiepakket voor mijn product of dienst?

We stellen vijf pakketten voor:

 • Online
  Dit pakket is bestemd voor bedrijven die het label willen gebruiken op hun eigen website en op andere websites, banners, sociale media, e-mail en sms.
 • Print+
  Dit pakket is specifiek gericht op bedrijven die, boven op het gebruik van het Online-pakket, het label willen gebruiken voor reclame in een verkooppunt, beurzen, op productverpakkingen, productcatalogi, in reclamefolders, in gedrukte media en op regionale reclameborden.
 • Billboard+
  Dit pakket is ontworpen voor bedrijven die het label willen gebruiken op de communicatiekanalen van het pakket Print+ met nationale reclameborden en regionale radio als extra opties.
 • Radio+
  Dit pakket omvat alle media die in de Billboard+ formule zijn opgenomen, alsmede regionale tv en radio op nationaal niveau.
 • TV+
  Dit laatste pakket omvat alle bovengenoemde media, alsmede tv op nationaal niveau. Dit is het meest complete pakket in termen van communicatiekanalen. 

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Elke maand ontvangt ons labelteam een lijst van alle producten en diensten die een goede beoordeling hebben behaald na onze labotests of enquêtes. De ondernemingen van deze producten of diensten worden vervolgens gecontacteerd met de vraag of ze geïnteresseerd zijn om een licentie te kopen.

Het labelteam zal alle nuttige informatie overmaken aan de geïnteresseerde bedrijven (contracten en gebruikscharter). Na betaling leggen de bedrijven aan ons labelteam alle communicatie voor waarin het label wordt gebruikt. Eens gevalideerd zullen de ondernemingen de labels volgens de afspraken kunnen gebruiken voor de periode die in het contract vermeld staat.

Gebruiksvoorwaarden van labels

Het gebruik van een label is onderworpen aan een licentie die uitsluitend wordt verleend aan ondernemingen waarvan de producten of diensten een voldoende resultaat hebben behaald in onze vergelijkende tests en analyses. Of voor het TA Approved label aan lokale bedrijven die voldoen aan onze criteria en specificaties. 

De licentienemers kunnen het label enkel gebruiken voor het product of de dienst waarvoor de licentie is verkregen.

De ondernemingen moeten minutieus een lastenboek naleven, dat het gebruik van de labels reglementeert. Ze moeten aan een reeks voorwaarden voldoen (afmetingen, verhoudingen, kleuren, termijnen, voorwerp van de communicatie...). Op die manier heeft de consument altijd toegang tot correcte en eerlijke informatie. Zo heeft de consument altijd toegang tot correcte en dus niet misleidende informatie.

Correct gebruik van de labels

Een deel van het takenpakket van ons labelteam bestaat erin om toe te zien op het correcte gebruik van de labels. De ondernemingen die een licentie nemen, engageren zich ook om vooraf hun communicatie aan ons voor te leggen. Wij behouden ons recht om elke communicatie in te kijken en valideren de inhoud ervan.

Bovendien zijn er nadien controles voorzien om na te gaan of de labels volgens de regels worden gebruikt. Je kunt de informatie over de verkochte licenties vinden via deze lijst. Niet enkel vermelden we welk product of dienst een licentie gebruikt, maar ook de looptijd wordt vermeld.

Wat bij onrechtmatig gebruik van een label?

Bij een overtreding moet de onderneming onmiddellijk of uiterlijk binnen 15 dagen na de vaststelling een einde stellen aan de inbreuk. In ernstige gevallen wordt de licentie meteen ingetrokken.

Heb je nog vragen over onze labels? Contacteer ons per e-mail op info@label.test-aankoop.be of bel ons op 02 542 34 96. We beantwoorden je graag.