Info

Onze labels in je winkelrek

12 februari 2021
onze labels

Bedrijven met producten of diensten die door onze tests en onderzoeken zijn erkend, kunnen intekenen op een licentie om onze labels in hun communicatie te gebruiken. Op die manier proberen we onze testresultaten nog zichtbaarder te maken voor de consument, op het moment en op de plek waar deze het meest nodig zijn.

Hoe een licentie verkrijgen?

Voor “Beste van de Test, “Beste Koop”, “Eco & Efficiënt” en “Meest Betrouwbare Merk”

De ondernemingen waarvan een product of dienst het label "Beste van de Test", "Beste Koop", "Eco & Efficiënt" of "Meest Betrouwbare Merk" heeft behaald na onze labotests of enquêtes, zullen gecontacteerd worden door ons labelteam. De ondernemingen krijgen zo de mogelijkheid om voor een bepaalde duur (van 6 tot 18 maanden) gebruik te maken van een label.  

We herinneren eraan dat het gebruik van het label strikt bepaald is en afhangt van een validatie door Test Aankoop.

We stellen drie toepassingen voor

  • Basic
    Dit pakket is bestemd voor bedrijven die het label willen gebruiken op hun eigen website en op andere websites, banners, sociale media, e-mail en sms.
  • Advanced
    Dit pakket is specifiek gericht op bedrijven die, bovenop het gebruik van het Basic-pakket, het label willen gebruiken voor reclame in een verkooppunt, op productverpakkingen, productcatalogi, in reclamefolders, in gedrukte media en op reclameborden.
  • Top
    Het Top Label-pakket is ontworpen voor bedrijven die het label willen gebruiken op houders en verpakkingen, in fysieke en op online verkooppunten, productcatalogi, publicitaire boodschappen, geschreven pers, radio, televisie en cinema.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Elke maand ontvangt ons labelteam een lijst van alle producten en diensten die een goede beoordeling hebben behaald na onze labotests of enquêtes. De ondernemingen van deze producten of diensten worden vervolgens gecontacteerd met de vraag of ze geïnteresseerd zijn om een licentie te kopen.

Het labelteam zal alle nuttige informatie overmaken aan de geïnteresseerde bedrijven (contracten en gebruikscharter). Na betaling leggen de bedrijven aan ons labelteam alle communicatie voor waarin het label wordt gebruikt. Eens gevalideerd zullen de ondernemingen de labels conform de afspraken kunnen gebruiken voor de periode die in het contract vermeld staat (maximum 12 maanden voor de "Beste Koop" en maximum 18 maand voor de "Beste van de Test").

Heb je nog vragen over onze labels? Stel je vraag door een mail te versturen naar info@label.test-aankoop.be of te bellen naar 02 542 34 96.

Voor het label “TA Approved” 

Test Aankoop selecteert voor zijn vergelijkende tests de producten op basis van hun commerciële belang op de markt. Dit kan uiteraard nadelig zijn voor lokale bedrijven die hun productie op kleinere schaal voorzien en die daarom weinig kans hebben om hun producten te zien verschijnen in de vergelijkende tests van Test Aankoop. Aangezien we bewust zijn dat deze producten ook een kwaliteitsniveau kunnen bereiken, stelt Test Aankoop deze spelers nu in staat hun producten in te dienen voor analyse. Test Aankoop kan deze producten dus beoordelen buiten de context van de klassieke vergelijkende test en kan ze vervolgens een “TA Approved”-label toekennen wanneer het product positief beantwoordt aan drie basiscriteria: productie is lokaal (Belgisch), prijs is redelijk (beoordeeld op basis van een marktstudie) en kwaliteit is goedgekeurd volgens de vooropgestelde specificaties door Test Aankoop.  Tests kunnen nodig zijn om de conformiteit van de vooropgestelde specificaties te controleren.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure? 

Bedrijven waarvan het product voldoet aan de bovengenoemde criteria (Belgische productie, redelijke prijs en volgens specificaties goedgekeurde kwaliteit) kunnen contact opnemen met Test Aankoop om hun aanvraag in te dienen voor het "TA Approved" -label. Vervolgens worden ze in contact gebracht met een adviseur die hen zal ondersteunen tijdens deze evaluatie- en etiketteringsprocedure. Tijdens dit proces communiceren Test Aankoop-experts de eisen waar het product aan moet voldoen. Tests kunnen nodig zijn om het naleven van deze eisen te verifiëren en vallen onder de verantwoordelijkheid van de aanvrager.

Wanneer wordt vastgesteld dat het product aan alle gedefinieerde criteria voldoet, kan de aanvrager een licentie verkrijgen waarmee hij het label "TA Approved" in below the line communicatie en op de verpakking van zijn product mag aanbrengen.

Wil je meer informatie over dit Test Achats label? Contacteer ons per e-mail op info@label.test-aankoop.be of bel ons op 02 542 34 96. We beantwoorden je graag.