Dossier

Maculadegeneratie

23 mei 2014
maculadegeneratie

Maculadegeneratie is de voornaamste oorzaak van gezichtsverlies bij ouderen. De aandoening is niet te genezen, maar de aftakeling is soms wel te stabiliseren of te vertragen.

Aandoening

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie is bij ons de voornaamste oorzaak van een verslechterend gezichtsvermogen bij ouderen. Dat uit zich door een flou, soms donker gebied in het centrale gezichtsveld, terwijl de randen scherp blijven. Gemiddeld heeft 3,50% van de 65-plussers het in een vergevorderd stadium, en dat aandeel stijgt nog sterk met de leeftijd.

De aftakeling is te wijten aan een aantasting van de macula, ook wel gele vlek genoemd. Volledig blind wordt men er meestal niet van, maar het is wel bijzonder hinderlijk in het dagelijkse leven. Lezen, autorijden, boodschappen doen, gezichten herkennen enz.: het wordt allemaal een pak moeilijker of zelfs helemaal onmogelijk. Kenmerkend zijn het gebrek aan scherpte en de vervorming van objecten en lijnen. Zelfs kleuren kunnen verloren gaan. In de meest ernstige gevallen ontstaat er een donkere, lege "vlek" in het centrale zicht.

Maculadegeneratie bestaat in twee vormen: droog en nat.

  • De droge of "atrofische" vorm is de meest voorkomende en ontstaat doordat gelige afzettingen (drusen) zich ophopen in de macula, wat uiteindelijk de lichtgevoelige cellen erin doet afsterven. Over mogelijke behandelingen wordt vooral veel gespeculeerd, met voorlopig weinig sluitend resultaat.
  • De natte of "neovasculaire" vorm is zeldzamer, maar evolueert ook sneller. Er ontwikkelen zich abnormale bloedvaatjes op de gele vlek, die vocht en bloed lekken, en zo het netvlies beschadigen. Het gezichtsvermogen gaat sneller achteruit dan bij de droge vorm, maar de natte vorm kan wel worden behandeld.

 Maculadegeneratie

De macula of gele vlek is een kleine zone achter aan het oog, op het netvlies. Ze zorgt voor het centrale, scherpe zicht. De rest van het netvlies staat in voor het perifere zicht, dat wel een groter gebied beslaat, maar scherpte mist.