Dossier

Glaucoom

14 november 2016
glaucoma oogheelkundig onderzoek

Bijna 65 miljoen mensen wereldwijd lijden aan glaucoom... Maar de helft van hen weet het niet. Deze ziekte kan hen echter permanent blind maken. Hoe kan ze worden tegengehouden? Door ze zo vroeg mogelijk op te sporen.

Aandoening

Glaucoom is, naast cataract en retinopathie (veranderingen in de bloedvaten van het netvlies), een van de belangrijkste oorzaken van blindheid. Glaucoom tast langzaam de vezels van de oogzenuw aan, op een vaak verraderlijke manier. Het is meestal niet pijnlijk en houdt het centrale zicht lang intact. 

Onomkeerbare schade

Delen van het gezichtsveld (panoramisch zicht) worden minder gevoelig en vallen vervolgens langzaam weg. In het begin van de ziekte compenseren de hersenen deze verliezen en reconstrueren het beeld met de informatie die ze van de aangrenzende structuren ontvangen. Wanneer de ziekte in een vergevorderd stadium is, wordt er bijna geen informatie meer naar de hersenen gestuurd en kunnen ze niet langer compenseren. De patiënt wordt zich dan bewust van zijn handicap, terwijl het al ernstig is. De schade veroorzaakt door glaucoom is onomkeerbaar. Het is echter mogelijk om de progressie ervan te stoppen. Daarom is het van essentieel belang om het tijdig op te sporen.

Het prevalentiepercentage van glaucoom is te verwaarlozen voor 45 jaar, daarna neemt het toe met de leeftijd. In België gaat het volgens de Gezondheidsenquête 2013 van 0,7% bij 45-54-jarigen naar 3,2% bij 75-plussers.

Twee soorten glaucoom

  • open hoek glaucoom wordt gekenmerkt door een open hoek. Het vertegenwoordigt 70% van de gevallen. Primair open hoek glaucoom (POHG) is het meest voorkomende type.
    • POHG met hoge druk is te wijten aan een te trage afvoer van het vocht doordat de oogafvoerkanaaltjes verstopt zijn. De druk in het oog neemt geleidelijk toe.
    • POHG met normale druk, dat 1 POHG op 5 vertegenwoordigt, is waarschijnlijk te wijten aan een slechte bloedtoevoer naar de cellen van de oogzenuw.
  • gesloten hoek glaucoom wordt gekenmerkt door een voorkamer van het oog die kleiner is dan normaal, met een nauwere kamerhoek. Het vocht wordt trager geëlimineerd en de druk in het oog neemt toe.