Nieuws

Klacht tegen onethisch gedrag van Roche en Novartis

26 november 2014
klacht

Wij hebben een klacht ingediend bij de Belgische mededingingsautoriteit tegen de farmareuzen Roche en Novartis wegens onwettige én onethische praktijken. Wij willen dat ze ook in België een boete betalen.

Farmabedrijven Roche en Novartis hebben onwettige afspraken gemaakt om het gebruik van een goedkoper geneesmiddel voor natte maculaire degeneratie (Avastin) te blokkeren ten voordele van een 20 keer duurder middel (Lucentis). Ze kregen daar in Italië reeds een monsterboete voor. Wij willen dat die firma’s ook in ons land betalen, want wat ze deden, is onwettig én onethisch. Op 5 jaar tijd kostte de praktijk onze sociale zekerheid volgens het oogartsensyndicaat maar liefst 200 miljoen.

Onethische deal

Beide geneesmiddelen behoren tot dezelfde familie en hebben een gelijkaardige werkzaamheid en veiligheid. Avastin (Roche) is het langst op de markt en is officieel alleen geregistreerd voor de behandeling van kankers. Sinds 2005 wordt het echter "off-label" gebruikt voor de behandeling van natte maculaire degeneratie (netvliesveroudering). Lucentis (Novartis) is peperduur én geregistreerd voor de behandeling van deze aandoening.

Roche en Novartis spraken af om de marktpositie van het duurste middel te blijven garanderen. Zo weigerde Roche de registratie aan te vragen voor de behandeling van de oogaandoening met Avastin. Verder probeert het bedrijf de veiligheid van Avastin in een slecht daglicht te plaatsen. Het is belangrijk om te weten dat er een verstrengeling van belangen is tussen beide bedrijven: Lucentis werd immers ontwikkeld door een firma in handen van Roche, en Novartis is een belangrijke aandeelhouder van Roche.

Meer geld voor niet-commercieel onderzoek

Het is dankzij het geld dat overheden en onderzoeksinstellingen in verschillende landen hebben vrijgemaakt, dat kon worden aangetoond dat beide middelen even goed werken. Wij willen dat ook in België structureel meer middelen worden uitgetrokken om gelijkaardig niet-commerciële klinische studies te realiseren. We schreven hierover Minister Maggie De Block en vroegen de officiële erkenning van Avastin, alsook prijsverminderingen voor de andere geneesmiddelen voor de oogaandoening in kwestie.