Dossier

Cataract

02 februari 2019
cataract

Bij cataract vertroebelt de ooglens geleidelijk aan, waardoor het zicht almaar verslechtert. Grijp je niet in, dan kun je uiteindelijk zelfs blind worden. Een heelkundige ingreep is het enige redmiddel.

Aandoening

De ooglens, die de beelden op het netvlies scherp stelt, wordt bij cataract geleidelijk aan minder doorzichtig. Daardoor ga je steeds minder goed zien. Doorgaans is dit een gevolg van het verouderingsproces: één op de tien Belgische 65-plussers krijgt ermee te maken. Bij mensen ouder dan 75 jaar meer dan de helft.

Wereldwijd is zowat de helft van de gevallen van blindheid te wijten aan cataract, ook (grijze of grauwe) staar genoemd.

Waarom de ooglens in de loop der jaren verandert, is niet bekend. Wel vermoedt men dat bepaalde factoren het ontstaan van cataract in de hand kunnen werken, zoals langdurige blootstelling van de ooglens aan zonlicht en roken. De aandoening kan ook aangeboren zijn. Daarnaast kan ze het gevolg zijn van andere ziektes (bijvoorbeeld diabetes), een trauma of blootstelling aan straling.

Helaas bestaat er geen behandeling of medicatie om de evolutie van cataract te remmen of te stoppen. De enige oplossing is een operatie, waarbij de vertroebelde lens wordt vervangen door een synthetisch exemplaar. Gelukkig is dit een courante ingreep met relatief weinig risico's.

In een gezond oog valt het licht doorheen de kristalheldere ooglens op het netvlies (waar het wordt omgezet in zenuwsignalen die naar de hersenen worden gestuurd). De doorzichtige ooglens staat, net als de lens in het objectief van een fototoestel, in voor de scherpstelling. Wordt de ooglens ondoorzichtig (cataract), dan wordt het beeld troebel.