Nieuws

Avastin terugbetaald in Frankrijk

16 september 2015
avastin

Frankrijk besliste recent Avastin terug te betalen voor de behandeling van natte maculaire degeneratie of netvliesveroudering. Wij herhalen onze vraag aan Minister van Volksgezondheid De Block om hier ook in ons land werk van te maken.

Frankrijk besliste recent Avastin terug te betalen voor de behandeling van natte maculaire degeneratie of netvliesveroudering, een ernstige oogaandoening bij ouderen die leidt tot gezichtsverlies. Dit geneesmiddel staat officieel alleen geregistreerd voor de behandeling van verschillende kankers. Verschillende onderzoeken tonen echter aan dat Avastin evenwaardig is aan Lucentis, dat wel geregistreerd is voor netvliesveroudering, maar veel duurder is. In België is Avastin zo’n 20 keer goedkoper dan Lucentis. Het Belgisch Oogartsensyndicaat schat dat ons land op vijf jaar tijd bijna 200 miljoen euro had kunnen besparen door Avastin te gebruiken in plaats van Lucentis.

Verdachtmakingen weerlegd

Wij dienden vorig jaar klacht in bij de Belgische mededingingsautoriteit omdat Novartis (Lucentis) en Roche (Avastin) afspraken maakten om de sterke marktpositie van het dure Lucentis te blijven garanderen. De zaak wordt nu onderzocht. Farmareus Roche weigerde niet alleen de registratie aan te vragen voor het gebruik van Avastin voor netvliesveroudering, maar deed er alles aan om de veiligheid van dit geneesmiddel voor netvliesveroudering in een slecht daglicht te plaatsen. Wetenschappelijke studies slagen er in één voor één deze verdachtmakingen te weerleggen. Zo benadrukt Roche het risico van infecties van de oogbol, omdat er een aantal manipulaties moeten gebeuren om Avastin gebruiksklaar te maken voor inspuiting. In een recent grootschalig Amerikaans onderzoek bleken dergelijke infecties echter niet frequenter na toediening van Avastin dan van Lucentis.

Terugbetalen is de boodschap

Er zijn dus geen wetenschappelijke argumenten om Avastin niet te erkennen als een degelijke behandeling voor netvliesveroudering. Op de lijst met essentiële geneesmiddelen van de Wereld Gezondheidsorganisatie staat overigens alleen Avastin en niet Lucentis vermeld als geneesmiddel voor de behandeling van natte maculaire degeneratie. Vorig jaar schreven we Minister van Volksgezondheid De Block aan met de vraag werk van te maken van de terugbetaling van Avastin. Waarop wacht ze nog om het voorbeeld van Frankrijk te volgen?