Nieuws

Voedseltekorten mogen recht op correcte informatie niet in gedrang brengen

31 maart 2022
olie plantaardig zonnebloemolie ingrediënten

Zonnebloemolie zou schaars kunnen worden als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Als voedingsfabrikanten dit ingrediënt vervangen door een alternatief, moet de consument duidelijk worden geïnformeerd. Vooral de mogelijke aanwezigheid van allergenen moet worden vermeld.

Europese raffinaderijen kopen tussen 35 % en 45 % van hun zonnebloemolie in Oekraïne. De Europese Federatie van Plantaardige Oliën (Fediol) denkt de huidige voorraad zonnebloemolie vier tot zes weken te kunnen bewaren. De voedingsindustrie overweegt deze olie in haar producten te vervangen door alternatieven zoals koolzaad, soja of zelfs tropische oliën (bv. palmolie).

naar de koopwijzer vetstoffen

Tijdelijke soepelheid

Een Europese verordening schrijft voor dat de botanische oorsprong van oliën en vetten in de lijst van ingrediënten wordt vermeld.

Als consumentenorganisatie zijn we ons bewust van de moeilijke bevoorrading en de mogelijke vervanging in de receptuur van bepaalde producten. Dit is een uitzonderlijke situatie die een soepele toepassing van de etiketteringsvoorschriften kan rechtvaardigen, maar alleen tijdelijk.

De Europese Commissie staat de lidstaten deze flexibiliteit toe, maar geeft geen praktische details hierover. Noodmaatregelen voor de etikettering van levensmiddelen moeten echter geharmoniseerd en evenredig zijn. De Commissie moet de nationale autoriteiten richtsnoeren geven, onder meer om problemen - ten nadele van de consument - bij het goederenverkeer te voorkomen. Deze maatregelen mogen niet langer van kracht blijven dan nodig.

Pas op voor allergenen

Het recht van de consument om naar behoren te worden geïnformeerd over de samenstelling van levensmiddelen mag naar onze mening niet in twijfel worden getrokken of worden aangetast. De aard van de oliën en vetten die in een product worden gebruikt, beïnvloedt de voedingskenmerken ervan en dus ook de gezondheid van de consument. De eventuele aanwezigheid van allergenen in vervangproducten zoals pinda-, noten- of sesamolie moet duidelijk op de verpakking van de producten worden vermeld om allergische personen te beschermen.

allergenen die vermeld moeten worden 

Elke wijziging in de oorspronkelijke lijst van ingrediënten moet duidelijk aan de klanten worden meegedeeld. Hoe moet dat gebeuren? Bij voorkeur op de verpakking zelf (sticker, lasermarkering …) en door middel van posters in het verkooppunt. De informatie kan ook via een QR-code of online worden meegegeven.

We aanvaarden niet dat fabrikanten in de ingrediëntenlijst de generieke term "plantaardige oliën en vetten" mogen gebruiken (zoals Italië voorstelt), gevolgd door de botanische oorsprong van de grondstoffen die aanwezig kunnen zijn, afhankelijk van hun beschikbaarheid.

je vragen over plantaardige olie