Dossier

Een medische ingreep? Vraag informatie!

12 februari 2020
questions à poser

Artsen worden verondersteld alle nuttige informatie over de door hen voorgestelde onderzoeken en behandelingen spontaan te verstrekken. Maar niet alle dokters zijn daar even goed in. In zo’n geval is het verstandig om vragen te stellen.

Waarom, dokter?

Onderzoeken
Wanneer men naar de dokter gaat met een bepaalde klacht, dan probeert de arts dit te interpreteren: wat kan de klacht betekenen? Is het ernstig of niet? Past de klacht binnen een bepaalde ziekte?

Meestal zal de arts beginnen met een gewoon "lichamelijk" onderzoek. Vaak volstaat dat om een diagnose te stellen. In andere gevallen echter kunnen bijkomende onderzoeken nodig zijn.

Vraag de arts waarom hij een bepaald onderzoek nodig acht. Welke diagnose tracht hij te bevestigen of uit te sluiten? Wat is juist de bedoeling van het onderzoek en wat kan ermee worden aangetoond?

Te stellen vragen:

  • Waarom heb ik dit onderzoek nodig?
  • Wat kan het onderzoek aantonen?

 

Behandelingen
Ook als het om een behandeling gaat, is het belangrijk te weten waarom de arts die voorstelt: wat hoopt hij met die behandeling te bereiken? Pakt de behandeling de oorzaak aan of is ze alleen gericht tegen de symptomen (bijvoorbeeld pijnbestrijding)? Of gaat het eerder om een preventieve behandeling, met als bedoeling verdere problemen te voorkomen? En waarom juist die behandeling?

Ter illustratie: bij kanker van de dikke darm zijn verschillende behandelingen mogelijk, afhankelijk van het stadium van de kanker. Wanneer die nog niet is uitgezaaid, kan men de tumor wegnemen met een operatie en hopen op volledige genezing. Sommige patiënten krijgen bijkomend nog chemotherapie om de genezingskans te verhogen. Maar chemotherapie wordt ook toegepast in gevallen waar een levensreddende operatie niet meer mogelijk is, om bepaalde symptomen te verlichten.

Te stellen vragen:

  • Waarom heb ik deze behandeling nodig?
  • Wat is juist het doel van de behandeling?