Dossier

Spataders

25 november 2014
spataders

Meestal zijn spataders onschuldig en is een behandeling niet nodig. Als er echter een risico is op complicaties of als u er vanwege de hinder of de aanblik vanaf wilt, kunt u ze op verschillende manieren laten weghalen, ook zonder operatie.

Aandoening

Ons bloed wordt vanuit het hart via de slagaders door het lichaam gestuwd. Het keert via de aders naar het hart terug. Het bloed moet dus van onderaan in de benen naar boven worden gestuwd.

Kleppen in de aders beletten dat het onder invloed van de zwaartekracht terugzakt. Helaas werken die kleppen niet altijd even goed. Bloed kan dan toch terugstromen en zich ophopen in de ader. Dat verhoogt de druk in de ader. Hoe groter de druk, hoe wijder de ader wordt. Hierdoor gaan de kleppen nog slechter werken en zet de ader nog meer uit. Wanneer zo'n uitgezette ader duidelijk zichtbaar wordt, spreekt men van een spatader, in medisch jargon “varix”.

De meeste klepproblemen doen zich in de oppervlakkige aders voor. Er zijn immers twee soorten van aders in de benen: oppervlakkige aders (dicht onder de huid) en diepe aders (tussen de spieren). Het meeste bloed stroomt via de diepe aders naar het hart terug, slechts zowat 10 % van het bloed doet dat langs de oppervlakkige aders. Terwijl de diepe aders dankzij de spieren goed worden ondersteund, is dat veel minder het geval met de oppervlakkige aders. Vandaar dat zich daar makkelijker een probleem kan voordoen met de kleppen.


Een spatader in het been wijst erop dat het bloed dat tegen de zwaartekracht in omhoog naar het hart wordt gestuwd, letterlijk naar beneden kan terugstromen en zich in de ader ophopen. Een goed werkende klep houdt die tegenstroom tegen.


Medisch gezien is het niet altijd echt nodig om spataders aan te pakken. Soms kunnen er zich echter complicaties voordoen: een huidafwijking, een wonde die niet wil genezen, een spatader die zonder aanleiding gaat bloeden enz.

Uitzonderlijk kunnen spataders tot ernstige gezondheidsproblemen leiden. In die gevallen is een behandeling wel aangewezen. Maar ook als u er lichamelijk geen last van hebt of niet kunt leven met die dikke “kabels” in de benen, kunt u beslissen om ze te laten weghalen.