Nieuws

Consument wil graag met contant geld kunnen blijven betalen

15 juni 2022
hand met drie briefjes contant geld van twintig euro en één briefje van vijftig euro

Betaal jij liever cash of met de bankkaart? Winkels waar alleen nog maar elektronische betalingen worden geaccepteerd, zijn tegenwoordig geen uitzondering. Zo zijn er sinds het begin van de pandemie steeds meer “cashless” winkels. Uit onze enquête blijkt echter dat 3 van de 4 consumenten vindt dat handelaren contante betalingen niet mogen weigeren.
Tot voor kort leek het vanzelfsprekend dat een handelaar betalingen in contanten aanvaardde. Het betalen met bankkaarten en betalingsapps zat weliswaar in de lift, maar ook cash betalen was geen probleem. De regering sloot een akkoord om elektronische betaalmiddelen te stimuleren, en sinds de komst van het coronavirus werden contactloze betalingen vanuit hygiënisch oogpunt ook steeds meer aangemoedigd. Ondertussen zijn winkels waar alleen nog elektronisch betaald kan worden geen uitzondering. 

Redenen om contant te betalen  

Uit onze enquête, onder meer dan 1.300 Belgen, blijkt echter dat 76% van de respondenten van mening is dat handelaren cash betalingen niet zouden mogen weigeren. De redenen voor dit standpunt zijn uiteenlopend: 86% vindt dat er altijd een alternatieve betalingsmogelijkheid moet zijn, 63% gelooft dat niet iedereen (altijd) toegang heeft tot elektronische betalingen en 50% denkt dat niet iedereen zich comfortabel voelt bij dit betaalmiddel. Sommige respondenten hechten echter ook belang aan hun privacy: bijna 40% vindt dat de bank niet alles hoeft te weten wat zij kopen. Tenslotte is 37% van mening dat omgaan met contant geld een educatieve waarde heeft. 

Verplicht aanvaarden van cash geld

Vanaf 1 juli heeft de wetgever bepaald dat ondernemingen verplicht zijn ten minste één elektronisch betaalmiddel aan te bieden. Tegelijkertijd werd een wetsvoorstel ingediend om de verplichting tot het aanvaarden van contant geld opnieuw te bevestigen, maar dit is momenteel helaas nog niet aangenomen.

Wij zijn van mening dat de verplichting voor een handelaar om cash te aanvaarden vanzelfsprekend zou moeten zijn. Cash geld is in België immers het enige “wettige” betaalmiddel, zoals ook de Europese Centrale Bank onlangs in herinnering bracht. Wij willen er daarnaast op wijzen dat een groot deel van de bevolking nog steeds contant geld gebruikt. Het is dan ook absoluut onaanvaardbaar dat een consument de aankoop van een goed of een dienst wordt geweigerd omdat hij contant wil betalen. Daarom zouden we alle detailhandelaren er met nadruk aan willen herinneren dat het hun verplichting is om contante betalingen te accepteren. 


Wat moet je weten als je met cash betaalt?