zichtrekening

Kies de beste zichtrekening met onze gids

Op zoek naar de beste zichtrekening? Bekijk onze gids!

Wat je over de zichtrekening moet weten

Hoe open je een zichtrekening?

Om een zichtrekening te openen heb je twee mogelijkheden:

 1. Je kan nog altijd gewoon naar een bankagentschap gaan en daar, aan het loket, een zichtrekening openen. Op voorwaarde dat je je identiteitskaart bij hebt.
 2. Je kan dat ook online doen. Dan volg je gewoon de instructies die de website van de bank je geeft. Ook daar, zal er gevraagd worden je identiteit te bewijzen.

Let wel: een bank is niet verplicht om iemand als cliënt te aanvaarden.

Terug naar boven

Welke soort zichtrekeningen zijn er?

Veelal biedt een bank enkele formules van zichtrekeningen aan waarbij je een vast bedrag betaalt voor de kosten en daarmee recht hebt op een beperkt aantal verrichtingen (dat verschilt al naargelang de bank). Zodra je boven dat aantal uitkomt, moet je voor elke bijkomende verrichting apart betalen.

Er zijn ook zichtrekeningen waarbij je niets betaalt of slechts een heel klein vast bedrag, maar waar men je voor het gros van de verrichtingen en voor elke kaart die je gebruikt, apart laat betalen.

Ongeacht onder welk systeem je valt, je weet daardoor nooit op voorhand hoeveel je zichtrekening je op jaarbasis zal kosten. Tenzij ze gratis is. Maar dan echt gratis, want er zijn ook banken die beweren dat hun zichtrekening gratis is, maar je onder bepaalde omstandigheden toch kosten aanrekenen, bijvoorbeeld als je geld opneemt aan een geldautomaat die niet tot het circuit van je bank behoort. Dan vinden we het bedrieglijk om van "gratis" te spreken. Ook moet je er rekening mee houden dat je voor bepaalde heel specifieke diensten of verrichtingen, zoals de aanvraag van een duplicaat van een rekeninguittreksel of opzoekingswerk, vaak sowieso zult moeten betalen.

Verder zijn er zichtrekeningen die louter voor elektronisch bankieren kunnen worden gebruikt. Vaak zijn die gratis. Maar soms zijn niet alle diensten mogelijk, bijvoorbeeld er is geen selfbanking of je kunt je rekeninguittreksels niet op papier krijgen.

Weet dat er ook zichtrekeningen zijn specifiek voor een bepaald doelpubliek, bijvoorbeeld jongeren of goede cliënten.

Terug naar boven

Betaalkaarten: welke soorten zijn er?

In de eerste plaats zijn er debetkaarten. Telkens wanneer je een debetkaart gebruikt, dus zowel voor een betaling als voor een geldafhaling aan een automaat, gaat het geld meteen af van de rekening waaraan ze is gekoppeld. Zo’n kaart is absoluut zeer nuttig. Je kunt ze heel vaak ook in het buitenland gebruiken.

Voor meer details verwijzen we je graag naar ons dossier over debetkaarten.

Daarnaast zijn er kredietkaarten. In dat geval wordt de rekening waar de kaart aan is gekoppeld, niet meteen gedebiteerd op het ogenblik dat je de kaart gebruikt. Maar er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten van kredietkaarten: 

 • enerzijds zijn er die waarbij je de bedragen die je met de kaart hebt betaald en die je aan een geldautomaat hebt afgehaald, in één keer moet terugbetalen wanneer je je maandelijkse uitgavenstaat ontvangt;
 • anderzijds zijn er de kredietkaarten waarbij je de terugbetaling over meerdere maanden mag spreiden.

In het eerste geval gaat het eigenlijk niet echt om een kredietkaart, maar veeleer om een debetkaart met uitstel van betaling. Alleen in het tweede geval betreft het een kredietkaart in de strikte zin van het woord en kun je krediet krijgen.

Ook een kredietkaart kan zeer nuttig zijn. De kaarten met het logo Visa, Mastercard en American Express worden immers wereldwijd aanvaard. Maar als je gebruik maakt van een kaart waarbij je de terugbetaling in de tijd kunt spreiden, kan dat erg duur uitvallen door de hoge intrestvoet die wordt toegepast en riskeer je jezelf in de schulden te steken.

Voor meer details verwijzen we je graag naar ons dossier kredietkaarten.

Tot slot zijn er prepaid betaalkaarten. Die worden vaak ten onrechte als kredietkaarten aanzien. De uitgever van de kaart verleent je nochtans geen krediet, je kunt alleen het geld uitgeven dat je zelf op de kaart hebt geladen, of iemand anders voor jou. Een prepaid betaalkaart is niet erg nuttig voor de doorsnee consument die over een kredietkaart beschikt. Maar ze kan bijvoorbeeld wel van pas komen voor een jongere die voor lange tijd naar het buitenland gaat.

Terug naar boven

Wat is het verschil tussen Bancontact en Maestro?

Bancontact en Maestro zijn twee verschillende functies die zich op een debetkaart kunnen bevinden: Bancontact is in principe alleen in België bruikbaar, terwijl Maestro een internationale betaaldienst is.

Terug naar boven

Hoeveel zichtrekeningen mag je hebben?

In principe mag je zoveel zichtrekeningen openen dan gewenst, bij één of verschillende banken. Maar soms is het al moeilijk om één zichtrekening te openen. Een bank is inderdaad niet verplicht om jou als cliënt te aanvaarden. Ze hoeft die weigering niet eens te motiveren. Dat ondervinden consumenten soms wanneer ze een gratis rekening willen openen maar niet geïnteresseerd zijn in andere financiële diensten zoals een verzekering of een spaarplan, waar de bank wel aan verdient.

Riskeer je dan zonder zichtrekening door het leven te moeten gaan? Normaliter niet, want de wetgever verplicht alle banken om de zogenoemde basisbankdienst aan te bieden: een consument die nog geen zichtrekening heeft, kan via die basisbankdienst eisen dat voor hem een zichtrekening wordt geopend die per jaar maximaal € 17,26 mag kosten (bedrag geldig sinds 1/1/2022 na de indexering), zodat hij een aantal verrichtingen kan doen, zoals geld storten of afhalen, overschrijvingen doen en over een bankkaart beschikken. Maar de basisbankdienst laat niet toe om onder nul te gaan op de rekening.

Terug naar boven

Kun je onder nul gaan op je zichtrekening?

De kans is groot dat je de mogelijkheid hebt om onder nul te gaan op je zichtrekening. Men spreekt dan van een kredietopening. Maar let op, het is zeker handig om negatief te kunnen staan op je zichtrekening, maar het is wel duur om er gebruik van te maken. Je kunt daar meer over vernemen in ons dossier over onder nul gaan op je zichtrekening.

Terug naar boven

Een gezamenlijke rekening is mogelijk

Je kunt met meerdere personen samen een bankrekening openen. Dat belangt in de eerste plaats samenwonende koppels aan, maar dat kan ook in andere omstandigheden handig zijn. 

Voor een soepel beheer is het sterk aan te raden dat elke titularis handtekeningbevoegdheid heeft. In de praktijk zal de bank dan vragen om elkaar een volmacht te geven. Anders heb je voor elke verrichting de handtekening van alle titularissen nodig.

Voor meer details verwijzen we naar ons dossier over de gezamenlijke rekening.

Let wel: check voor alle zekerheid of de bank geen kosten in rekening brengt zodra er een tweede titularis is.

Terug naar boven

Veelgestelde vragen

Wat maakt een neobank anders dan een traditionele bank?

 • Je kunt de bank meestal alleen elektronisch bereiken.
 • De bank heeft niet altijd een Belgische licentie.
 • Alle verrichtingen moeten digitaal gebeuren, via je smartphone of via je computer.
 • Het is vaak onmogelijk om meerdere houders per rekening te hebben.
 • Je kunt zelden in het rood gaan op je rekening.
 • Meestal kun je geen kredietkaart krijgen.
 • Je betaalkaart beschikt niet altijd over de Bancontact- of Maestrofunctie. Dat kan je zeker bij kleine handelaars parten spelen. Het betekent ook dat je de Payconiq-app niet kunt gebruiken.
 • De bank biedt vaak geen spaar- en beleggingsformules aan en je kunt er ook geen krediet aangaan.
 • Je krijgt soms diverse niet-bancaire diensten aangeboden, zoals om je budget beter te beheren, om kortingen en cashbacks te krijgen bij bepaalde leveranciers, om je uitgaven onder vrienden te delen.
 • Meestal kun je Apple Pay en Google Pay gebruiken om betalingen uit te voeren.
 • De rekening kan heel interessant zijn voor wie geregeld of langdurig buiten de eurozone verblijft: geld opnemen en online of rechtstreeks betalen gebeurt tegen de geldende wisselkoers, zonder extra kosten.l
 • De tekst van de algemene voorwaarden en andere informatie is soms alleen in het Engels beschikbaar.

Wat is de universele bankdienst?

Beschik je niet over het nodige materiaal om digitaal te bankieren? Of weet je niet hoe je dat moet doen? Of doe je liever niet al bankverrichtingen langs elektronische weg? Dan kan het interessant voor je zijn om gebruik te maken van de universele bankdienst die sinds 2022 werd ingevoerd.

Die bankdienst is geen wettelijke verplichting, hij is alleen beschikbaar bij banken die bereid waren om het “Charter voor een universele dienstverlening door de banken” te ondertekenen.

De voorwaarden van de universele bankdienst

Volgens het Charter voor een universele dienstverlening door de banken moet de zichtrekening aan deze voorwaarden voldoen:

1. Er moet een debetkaart aan zijn gekoppeld.

2. De kosten mogen tot juni 2024 maximaal € 60 per jaar bedragen, en zijn goed voor deze verrichtingen:

 • 24 geldopnames aan een automaat van de bank (of van Batopin bij de vier grootbanken die aangesloten zijn bij dat netwerk van bankneutrale geldautomaten);
 • 60 manuele verrichtingen (geldopnames aan het loket of papieren overschrijvingen), en boven dat aantal mag de bank maximaal € 1 per verrichting aanrekenen;
 • het printen van je rekeningafschriften als de bank over een printautomaat beschikt.

3. Als de klant de rekeningafschriften thuis elke maand via de post wil ontvangen, mag de bank daar kosten voor aanrekenen, maar moet daarbij kiezen tussen drie vastgelegde tarieven, waar ze portkosten aan mag toevoegen.

Onze tips als je voor de universele bankdienst kiest

 • Het heeft weinig zin om voor de universele bankdienst te kiezen bij een bank die geen kantoor heeft in je buurt. En niet alle banken hebben nog een uitgebreid kantorennet, of alleen in een bepaald deel van het land. 
 • Het loont altijd de moeite om te checken of de universele bankdienst wel de goedkoopste formule is die de bank aanbiedt.
 • Wens je nog andere diensten dan die van het basispakket, controleer dan of die verkrijgbaar zijn en tegen welke prijs. Zo zul je voor een tweede betaalkaart of een kredietkaart soms extra moeten betalen.

Terug naar boven