Nieuws

Je zult in de winkel elektronisch moeten kunnen betalen

10 november 2021
elektronisch betalen in winkel

Vanaf juli 2022 zullen alle handelaars verplicht zijn om een elektronisch betaalmiddel aan te bieden. Goed nieuws voor de consument, althans zolang het gaat om een middel dat algemeen verspreid is.

Vanaf 1/7/2022 geldt voor alle handelaars de verplichting om de betaalmogelijkheden voor hun klanten niet te beperken tot cash maar om ook een elektronisch betaalmiddel aan te bieden.

Wij staan achter de beslissing van de overheid omdat je als consument daardoor altijd een alternatief hebt voor contant betalen. Maar wij dringen er hard op aan dat het elektronische alternatief dat de handelaar aanbiedt, een wijdverspreid betaalmiddel is.

Dat zou in de praktijk geen hinderpaal mogen zijn. Want de handelaars hebben er zelf baat bij als klanten de mogelijkheid hebben om hun aankopen te vereffenen met een elektronisch betaalmiddel dat algemeen wordt aanvaard en gebruikt.

Wij maken van de gelegenheid gebruik om de overheid te vragen om de handelaars eraan te herinneren dat ze hoe dan ook verplicht zijn om een betaling in cash te aanvaarden, iets waar sommigen in de praktijk wel eens moeilijk over doen.

Betalen kan op velerlei manieren

De bankkaart is op dit moment nog altijd het meest gebruikte elektronische betaalmiddel. 

Nochtans kun je je aankopen vandaag de dag ook heel goed met je smartphone betalen. Wij beschikken over een dossier waarin je alles kunt lezen over hoe makkelijk het is om met je smartphone te betalen.

NAAR ONS DOSSIER OVER BETALEN MET JE SMARTPHONE