Persbericht

3 op de 4 consumenten vindt dat handelaars cash niet mogen weigeren

15 juni 2022

Tot voor kort leek het vanzelfsprekend dat een handelaar betalingen in contanten aanvaardde. Toen kregen we af te rekenen met covid en sindsdien profiteerden voorstanders van een meer ‘cashless’ samenleving om onder het mom van "veiligheid" om te proberen nieuwe betalingsgewoonten op te leggen. Een winkel waar enkel nog elektronische betalingen worden aanvaard zijn dan ook niet langer een uitzondering.  Uit een enquête van Test Aankoop bij meer dan 1 300 Belgen blijkt echter dat 3 op de 4 consumenten van mening zijn dat een handelaar contant geld niet mag weigeren. Na reeds voor een wettekst te hebben gestemd die handelaars verplicht ten minste één elektronisch betaalmiddel te accepteren, wil de consumentenorganisatie detailhandelaars ook duidelijk herinneren aan hun verplichting contante betalingen te accepteren.

Naar meer en meer cashless

Nog niet lang geleden, was het contant betalen bij een handelaar de gewoonste zaak ter wereld.  Het betalen met bankkaarten en betalingsapps zat weliswaar in de lift, maar ook cash betalen was geen probleem.  Toen sloot de regering een akkoord om elektronische betaalmiddelen aan te moedigen, volgde covid, en maakten de voorstanders van een meer cashless maatschappij hiervan handig gebruik om onder het mom van "veiligheid" een poging te doen om nieuwe betalingsgewoonten op te leggen. Ondertussen zijn winkels waar alleen nog elektronisch kan betaald worden niet langer zo uitzonderlijk.

 

3 op de 4 respondenten vinden dat een handelaar cash niet mag weigeren

In deze context heeft Test Aankoop een panel van meer dan 1300 consumenten ondervraagd om hun mening over dit onderwerp te weten te komen. Uit de resultaten blijkt dat 3 op de 4 van mening zijn dat een handelaar geen contant geld mag weigeren. De redenen voor dit standpunt zijn uiteenlopend: 86% vindt dat er altijd een alternatieve betalingsmogelijkheid moet zijn, 63% gelooft dat niet iedereen (altijd) toegang heeft tot elektronische betalingen en 50% denkt dat niet iedereen zich comfortabel voelt bij dit betaalmiddel. Sommige respondenten hechten echter ook belang aan hun privacy: bijna 40% vindt dat de bank niet alles hoeft te weten wat zij kopen. Ten slotte zijn sommigen (37%) van mening dat omgaan met contant geld een educatieve waarde heeft.

 

Verplicht aanvaarden van cash geld

De wetgever heeft kortgeleden ingegrepen om vanaf 1 juli ondernemingen te verplichten ten minste één elektronisch betaalmiddel aan te bieden. Tegelijkertijd werd een wetsvoorstel ingediend om de verplichting tot het aanvaarden van contant geld opnieuw te bevestigen, maar dit is momenteel jammer genoeg nog niet aangenomen. "Wij zijn van mening dat de verplichting voor een handelaar om cash te aanvaarden vanzelfsprekend is. Cash geld is in België immers het enige “wettige” betaalmiddel, zoals ook de Europese Centrale Bank onlangs in herinnering bracht. Het is dan ook absoluut onaanvaardbaar dat een burger de aankoop van een goed of een dienst wordt geweigerd omdat hij contant wil betalen", aldus Simon November, woordvoerder van Test Aankoop, die er overigens op wijst dat 54% van de respondenten van de bevraging zegt regelmatig contant geld te gebruiken. "Helaas zijn er mensen die dit bewijs aanvechten, soms zelfs met succes. Daarom is het aan de overheid om onverwijld in te grijpen en duidelijkheid te scheppen rond dit essentiële consumentenrecht," besluit hij.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.