Dossier

Kreeg je onlangs je aanslagbiljet?

10 november 2022
aanslagbiljet 2022 personenbelasting

Op het aanslagbiljet van de personenbelasting laat de fiscus gedetailleerd weten hoe hij de belasting op basis van je aangifte heeft berekend. Maar dat document staat bol van de moeilijke termen ... Ontdek hier hoe je het aanslagbiljet moet lezen.

Wat is het aanslagbiljet van de personenbelasting?

Het aanslagbiljet van de personenbelasting bevat de eindafrekening die werd gemaakt op basis van de jaarlijkse aangifte die je hebt ingevuld. Je kunt er gedetailleerd volgen hoe de fiscus heeft berekend hoeveel je uiteindelijk nog verschuldigd bent of hoeveel hij je zal terugbetalen.

In wat volgt, verneem je alles over:

Hoe controleer ik mijn belasting?

Beperk je bij de ontvangst van het aanslagbiljet van de personenbelasting niet tot een superenthousiaste "Yes!" is als je geld terugkrijgt van de fiscus en een teleurgestelde "O nee …" als je moet bijpassen. Controleer het document, want je zou niet de eerste zijn die door een onachtzaamheid of vergetelheid te veel belasting betaalt.

Hoe lees ik mijn aanslagbiljet?

Laat je vooral niet afschrikken door de moeilijke woorden in je aanslagbiljet. In wat volgt, vind je een becommentarieerd aanslagbiljet waarin we de belangrijkste posten toelichten. 

Kan ik een fout in de belastingberekening laten rechtzetten?

Wij beschikken over een dossier waarin we uitleggen wat je moet doen als je een fout merkt in het aanslagbiljet. Je vindt er zelfs een modeldocument om een bezwaarschrift in te dienen.

Wanneer moet ik de rekening betalen?

Ben je volgens het aanslagbiljet bijkomende belasting verschuldigd, dan moet je die normaliter betalen binnen twee maanden na de verzendingsdatum vermeld op het aanslagbiljet.

In het kader van de ondersteuningsmaatregelen voor de energiecrisis werd echter beslist om de betaaltermijn voor het aanslagjaar 2022 voor iedereen met twee maanden te verlengen. Aanslagbiljetten verzonden vanaf 14/11/2022 vermelden reeds de betaaltermijn van vier maanden. Op aanslagbiljetten die vóór die datum waren verstuurd, staat nog de gebruikelijke betaaltermijn van twee maanden, maar de verlenging geldt ook in die gevallen. Anders gezegd, je moet niets doen om het uitstel te verkrijgen.

Wij helpen je met je vragen over je aanslagbiljet

Is er iets niet duidelijk in de berekening in je aanslagbiljet? Aarzel niet om de fiscale experts van onze Adviesdienst te contacteren op 02 542 33 97, elke werkdag tussen 9 en 12.30 uur en tussen 13 en 16 uur.

BEL EEN FISCALE EXPERT