Nieuws

Ik heb een voorstel van vereenvoudigde aangifte gekregen. Wat moet ik doen?

Het voorstel van vereenvoudigde aangifte bevat alle gegevens waarover de belastingdienst beschikt en toont het (voorlopige) bedrag dat je moet betalen of terugkrijgen. Maar de fiscus is niet van alles op de hoogte. Kijk het voorstel goed na.

10 mei 2022

De belastingdienst is over het algemeen goed op de hoogte van uw inkomsten. Maar het is mogelijk dat ze niet alle informatie op tijd of in detail heeft ontvangen. Bovenal weten ze niet alles over je aftrekbare uitgaven of je persoonlijke situatie.

Volgens de federale ombudsman zijn dit de gegevens die op het voorstel het vaakst ontbreken of onjuist worden ingevuld door de fiscus:

  • je giften
  • vrijstelling van de werkgeversbijdrage in de kosten voor woon-werkverkeer
  • een ernstige handicap
  • aantal kinderen ten laste en de uitgaven voor kinderopvang
  • terugbetalingen van een hypotheeklening
  • forfaitair bedrag voor verre verplaatsingen
  • betaalde of ontvangen onderhoudsuitkeringen
  • vakbondsbijdrage van werkzoekenden
  • bijkomende toeslag op de belastingvrije som voor wie in het inkomstenjaar is getrouwd of wettelijk is gaan samenwonen met een partner met weinig of geen inkomsten.

Kortom, controleer alles zorgvuldig. Zo'n 10 % à 20 % van de voorstellen van vereenvoudigde aangiften wordt gecorrigeerd. Het aantal voorstellen dat effectief fouten of onvolledigheden bevat, ligt ongetwijfeld hoger. Als je ontdekt dat een van je inkomsten niet is ingevuld, ben je verplicht die zelf aan te geven. Natuurlijk heb je er alle belang bij om al je uitgaven op te nemen die recht geven op een fiscaal voordeel.

Heb je bijvoorbeeld individuele aandelen op een effectenrekening, dan kun je het voorstel beter niet aanvaarden. Je hebt recht op een vrijstelling op de dividenden en kunt de ingehouden roerende voorheffing terugkrijgen via de aangifte. Reageer je niet, dan kun je tot € 240 per persoon mislopen.

Wij helpen je de aangifte te optimaliseren

Op veel vereenvoudigde aangiften ontbreken de giften, de kinderen ten laste, de kosten voor kinderopvang, de terugbetalingen voor een hypotheeklening en onderhoudsuitkeringen. Meer details hierover staan in onze jaarlijkse Belastinggids.

Als je een abonnement op Budget & Recht hebt, heb je de papieren versie van de Belastinggids ontvangen. Je kunt ook de digitale versie downloaden.

Als je geen abonnement op Budget & Recht hebt, kun je toch een exemplaar krijgen. Klik op de link en volg de procedure.

Om je aangifte te optimaliseren en te voorkomen dat je te veel belastingen betaalt, raden wij aan om onze fiscale software Multitax 2022 te gebruiken. Multitax berekent en optimaliseert je belastingen volgens de nieuwe regels en signaleert waar je nog een fiscaal voordeel zou kunnen krijgen. Je kunt simulaties doen en zien welke invloed een verandering in je aangifte heeft op de uiteindelijke belastingaanslag.

Wel of niet reageren op het voorstel?

Als het voorstel correct is, hoef je niets te doen. Je krijgt automatisch een aanslagbiljet. Ga je niet akkoord, dan moet je ten laatste op 30 juni 2022 een correctie vragen via het antwoordformulier dat je bij de papieren aangifte hebt gekregen, of ten laatste op 15 juli 2022 via het digitale platform MyMinfin.

Heb je nog vragen?

Aarzel niet om de experts van onze fiscale dienst te bellen op telefoonnummer 02 542 33 97, van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 17 uur (16 uur op vrijdag).

Bel 02 542 33 97