Nieuws

In welke gevallen kan ik beter mijn werkelijke beroepskosten aangeven?

Voor de meeste loontrekkenden is de forfaitaire aftrek de voordeligste optie. In sommige gevallen kan het aangeven van de werkelijke kosten toch interessanter zijn.

17 mei 2022
belastingen beroepskosten kostenforfait

De forfaitaire aftrek die automatisch door de belastingdienst wordt berekend, bedraagt 30 % van het inkomen, met een maximum van € 4 920 voor het inkomen in 2021. Je hoeft maar € 16 400 te hebben verdiend om dit maximum te bereiken. Als je voor deze optie kiest, hoef je niets aan te geven in je belastingaangifte en hoef je geen uitgaven te bewijzen. De fiscus zal dit bedrag automatisch van je belastbare inkomen aftrekken.

Als je relatief ver van je werk woont (ten minste 75 km), kun je profiteren van een extra forfait van € 75 à € 175, afhankelijk van de afstand. Maar deze toevoeging gebeurt niet automatisch. Daarvoor moet je bij nummer 256 van de aangifte het aantal kilometers voor een enkele reis aangeven.

Hoe weet je of je genoeg werkelijke kosten hebt?

Beroepskosten aangeven kan alleen voordelig zijn als het totaalbedrag al minstens de forfaitaire aftrek overschrijdt. De meeste werknemers hebben weinig andere uitgaven te declareren dan die voor het woon-werkverkeer. Als je inkomen hoger is dan € 16 400 (het plafond voor de forfaitaire aftrek), moet je werkplek minste 74 km van huis liggen om de werkelijke reiskosten boven de forfaitaire aftrek te laten uitstijgen. En je moet voltijds werken, zonder telewerk.

Als je werkgever kantoorkosten vergoedt, kun je die niet inbrengen. Als je je werkelijke beroepskosten aangeeft, heb je ook geen recht op de vrijstelling van de werkgeversbijdrage in je reiskosten voor woon-werkverkeer.

Kortom, werkelijke beroepskosten aangeven is alleen voordelig als ze hoger zijn dan de som van het forfaitaire bedrag en die vrijstelling.

Geen forfait als je een vervangingsinkomen hebt gekregen

Als je een uitkering hebt ontvangen, bijvoorbeeld wegens werkloosheid, ziekte, pensionering of bevalling, heb je geen recht op de forfaitaire aftrek. Je kunt alleen de kosten inbrengen die je werkelijk hebt gemaakt om het voordeel te verkrijgen (bv. juridische kosten, reiskosten). Aangezien de aangifte geen vakje voor deze kosten bevat, moet je ze aftrekken van het belastbare bedrag. Leg dit wel uit in een bijlage.

Als je een vervangingsinkomen hebt ontvangen voor het hele jaar, is de kans groot dat je geen belasting moet betalen. In dat geval heeft het inbrengen van de kosten weinig nut.

Meer info?

Meer informatie over de forfaitaire aftrek en het inbrengen van beroepskosten vind je in onze jaarlijkse Belastinggids.

Als je een abonnement op Budget & Recht hebt, heb je de papieren versie van de Belastinggids ontvangen. Je kunt ook de digitale versie downloaden.

Als je geen abonnement op Budget & Recht hebt, kun je toch een exemplaar krijgen. Klik op de link en volg de procedure.

Om je aangifte te optimaliseren en te voorkomen dat je te veel belastingen betaalt, raden wij aan om onze fiscale software Multitax 2021 te gebruiken. Multitax berekent en optimaliseert je belastingen volgens de nieuwe regels en signaleert waar je nog een fiscaal voordeel zou kunnen krijgen. Je kunt simulaties doen en zien welke invloed een verandering in je aangifte heeft op de uiteindelijke belastingaanslag.

Heb je nog vragen?

Aarzel niet om de experts van onze fiscale dienst te bellen op telefoonnummer 02 542 33 97, van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 17 uur (16 uur op vrijdag).

Bel 02 542 33 97