Nieuws

Kan ik de kosten voor kinderopvang aftrekken?

Je kunt de kosten voor kinderopvang fiscaal aftrekken als je kind jonger dan 14 jaar is. Heb je weinig opvangkosten om aan te geven voor een kind jonger dan drie jaar, dan kun je opteren voor een extra belastingvrije som.

24 mei 2022
kind, kinderopvang, belastingen

Kinderopvang is een van de vele uitgaven waarvoor je een belastingvermindering kunt krijgen.

De kosten van kinderopvang, voor- en naschoolse opvang, het internaat, vakantiekampen, speeltuinwerking en (sinds 2020) professionele thuiszorg voor zieke kinderen kunnen (minstens gedeeltelijk) van je belastingen worden afgetrokken. De opvang moet wel zijn georganiseerd door een erkende crèche of opvanggezin, door een school of door een instelling die wordt gesubsidieerd of gecontroleerd door de overheid. Schoolreisjes, lidgeld, annuleringskosten en boetes voor te laat afhalen zijn niet aftrekbaar.

€ 14 per dag en per kind

Het kind voor wie je deze kosten inbrengt, moet in de aangifte worden vermeld als ten laste. In het geval van co-ouderschap kunnen beide ouders hun kosten aangeven. Het kind moet het jonger dan 14 jaar zijn (21 jaar als het zwaar gehandicapt is). Als het kind in 2021 14 jaar werd, kun je de kosten van kinderopvang inbrengen tot en met de dag vóór zijn 14de verjaardag.

Het aftrekbare bedrag is beperkt tot € 14 per (halve) dag per kind. Heb je meer dan € 14 per dag per kind betaald, dan mag je geen rekening houden met het werkelijk betaalde bedrag, maar moet je het bedrag beperken tot € 14 per dag en per kind. Het nieuwe totaal vul je in bij nr. 384 in vak X van je aangifte.

Dit levert een belastingvermindering van 45 % op. Maar als je een laag inkomen hebt en voldoet aan bepaalde voorwaarden, kan de belastingvermindering oplopen tot 75 %.

Of kies voor een extra belastingvrije som

Als het kind jonger dan drie jaar was op 1 januari 2022, kun je de kosten voor kinderopvang in je aangifte vermelden, maar je kunt ook opteren voor een verhoging van de belastingvrije som met € 610 (forfaitair bedrag) in vak II, rubriek B. Dat kan voordeliger zijn als je weinig kosten voor kinderopvang hebt.

Het voordeel van de belastingvrije som varieert naargelang van het aantal kinderen ten laste: € 183 indien één kind, € 219 indien twee kinderen, € 244 indien drie kinderen. Om dezelfde vermindering te krijgen door de werkelijke uitgaven voor kinderopvang aan te geven, moet je respectievelijk € 406, € 486 of € 542 kunnen aangeven.

Wij helpen je de aangifte te optimaliseren

Op veel vereenvoudigde aangiften ontbreken de giften, de kinderen ten laste, de kosten voor kinderopvang, de terugbetalingen voor een hypotheeklening en onderhoudsuitkeringen. Meer details hierover staan in onze jaarlijkse Belastinggids.

Als je een abonnement op Budget & Recht hebt, heb je de papieren versie van de Belastinggids ontvangen. Je kunt ook de digitale versie downloaden.

Als je geen abonnement op Budget & Recht hebt, kun je toch een exemplaar krijgen. Klik op de link en volg de procedure.

Om je aangifte te optimaliseren en te voorkomen dat je te veel belastingen betaalt, raden wij aan om onze fiscale software Multitax 2022 te gebruiken. Multitax berekent en optimaliseert je belastingen volgens de nieuwe regels en signaleert waar je nog een fiscaal voordeel zou kunnen krijgen. Je kunt simulaties doen en zien welke invloed een verandering in je aangifte heeft op de uiteindelijke belastingaanslag.

Wel of niet reageren op het voorstel?

Als het voorstel correct is, hoef je niets te doen. Je krijgt automatisch een aanslagbiljet. Ga je niet akkoord, dan moet je ten laatste op 30 juni 2022 een correctie vragen via het antwoordformulier dat je bij de papieren aangifte hebt gekregen, of ten laatste op 15 juli 2022 via het digitale platform MyMinfin.

Heb je nog vragen?

Aarzel niet om de experts van onze fiscale dienst te bellen op telefoonnummer 02 542 33 97, van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 17 uur (16 uur op vrijdag).

Bel 02 542 33 97