Info

EVE-UX

24 maart 2021

Elektrische mobiliteit kan het gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee ook de luchtvervuiling veroorzaakt door transport aanzienlijk verminderen. Dat is met name het geval als de elektriciteit wordt geproduceerd uit hernieuwbare bronnen. Elektrisch rijden moet echter eenvoudig, betaalbaar en gemakkelijk zijn. Met het EVE-project willen we daartoe een bijdrage leveren.

Ons doel met het EVE-project is drievoudig:

  1. In meerdere landen video-bewijs te bieden van de werkelijke behoeften en bezorgdheden van mensen, waarbij de belangrijkste problemen worden benadrukt die het gebruik van EV's belemmeren (laadinfrastructuur, bereikangst, snelwegen, batterijen ...). Daarmee willen we enerzijds beleidsmakers, de autosector en bestuurders mobiliseren. Anderzijds willen we de kloof verkleinen tussen de bereidheid om elektrisch te gaan rijden en de problemen waarmee mensen worden geconfronteerd;

  2. Burgers bewust maken van de mythes en echte voordelen, zelf oplossingen voorstellen om mobiliteit duurzamer en slimmer te maken en bijvoorbeeld ook gebruikers hun ervaringen te laten delen;

  3. Op basis van het werkelijk gedrag van consumenten aanbevelingen doen naar lokale en nationale beleidsmakers evenals vervoersbedrijven, waarbij aangedrongen wordt op de ontwikkeling van een goede oplaadinfrastructuur, interoperabiliteit, keuze van betalingsoplossingen en een goed onderhoud van infrastructuur.