Info

CLEAN

08 maart 2021
Project Clean

Bewust kopen om slimme en milieuvriendelijke keuzes te maken. Het CLEAN-project heeft tot doel de consumenten bewust te maken van de milieu-impact van wasmiddelen, zodat ze misleidende claims en oneerlijke bedrijfspraktijken kunnen herkennen.

De markt van de schoonmaakproducten verandert snel door de noodzaak om met steeds meer milieuaspecten rekening te houden.

Het project CLEAN heeft tot doel de consumenten bewust te maken van de milieu-impact van wasmiddelen, naast misleidende claims en oneerlijke handelspraktijken met betrekking tot deze producten. Er zullen nieuwe methodologieën worden ontwikkeld en gedeeld in het netwerk van consumentenorganisaties. Het resultaat ondersteunt toekomstig ecologisch ontwerp van schoonmaakproducten, voortdurende discussies met fabrikanten en toekomstige beleidsontwikkelingen over belangrijke onderwerpen zoals microplastics. Consumentenorganisaties worden namelijk vaak geraadpleegd en dragen bij aan de herziening van aanbevelingen, Europese regelgeving en het Ecolabel voor detergenten.

Het CLEAN-project heeft als algemene doelstellingen:

  • consumenten informeren over de prestaties en milieueffecten van detergenten;
  • consumenten waarschuwen en onbewezen claims melden;
  • consumenten ondersteunen bij het gebruiken van en leren over bestaande milieulabels in plaats van zelfverklaarde claims;
  • lobbyactiviteiten op Europees en nationaal niveau om misleidende milieuclaims te verminderen.

Om deze ambitieuze doelen te kunnen bereiken, zullen Test Aankoop en zijn partners Altroconsumo, Ocu en Deco Proteste hun producttestprotocollen herzien voor vaatwasdetergenten, afwasmiddelen, allesreinigers en badkamerreinigers.

Het project is gestart op 1 juni 2020 en zal eindigen op 31 mei 2021.

CLEAN wordt gefinancierd door de Europese Commissie.

Progetto Clean