Nieuws

Doorverkoop van concerttickets: 450 consumenten worden vergoed

06 april 2020
Illegale doorverkoop van concerttickets

Eind 2016 dienden we een groepsvordering in tegen 8 doorverkoopsites van concerttickets. Met één onder hen werd een regeling getroffen: Events Belgium, de onderneming achter de doorverkoopsite www.ticketsbelgie.be, zal aan een 450-tal consumenten een vergoeding uitkeren.

Concerttickets die tegen woekerprijzen worden doorverkocht, het blijft schering en inslag. Jaar na jaar krijgen wij tal van klachten van consumenten die het slachtoffer zijn geworden van dit soort van illegale praktijken.

Het is telkens hetzelfde verhaal: mensen proberen online tickets te bemachtigen voor het concert van hun favoriete artiest. Ze klikken op de eerste website die de zoekmachine toont en betalen een pak meer dan de officiële ticketprijs.

Georganiseerde doorverkoop is in België bij wet verboden

Sinds 1 oktober 2013 bestaat er in ons land een wet die een georganiseerde doorverkoop van concerttickets verbiedt. Occasioneel doorverkopen blijft mogelijk als je om een of andere reden het evenement niet kunt bijwonen, op voorwaarde dat de prijs niet hoger ligt dan de oorspronkelijke aankoopprijs en het niet gaat om een gratis ontvangen of gewonnen ticket.

De lijst van doorverkoopsites is lang. De meeste zijn gevestigd in het buitenland, veelal in Nederland. De argeloze consument staat er vaak niet bij stil dat hij zijn tickets niet bestelt bij een officieel verkooppunt en er meer voor betaalt dan de officiële prijs.

Groepsvordering leidde tot regeling met doorverkoopsite

Om dit soort praktijken aan te pakken dienden we een groepsvordering in tegen 8 buitenlandse doorverkoopsites en startten we een individuele procedure tegen het in Zwitserland gevestigde Viagogo.

Dat wierp vruchten af: met Events Belgium, de onderneming achter de doorverkoopsite www.ticketsbelgie.be, werd een akkoord bereikt, op grond waarvan de bijna 450 consumenten die zich bij ons hadden gemeld, een vergoeding hebben gekregen. Events Belgium werkte zelf constructief mee aan de regeling, maar erkent daarmee evenwel geen schuld. Het bedrijf stopt bovendien met de doorverkoop van concerttickets.

Onze strijd gaat voort

Wat de andere doorverkoopsites betreft, is de procedure van de groepsvordering nog lopende. De pleidooizitting heeft plaatsgevonden op 16/4/2018. De eisende partijen hebben toen technische aspecten ingeroepen. Hun beroep werd verworpen. Daardoor zijn we nu weer beland voor de rechtbank van eerste aanleg. Het is wachten op de datum waarop de zaak zal voorkomen.

We moedigen de andere beheerders van websites aan om het voorbeeld van Events Belgium te volgen en ook te opteren voor overleg en vergoeding van de gedupeerden.

Viagogo van zijn kant werd definitief veroordeeld en we zullen de uitvoering van het vonnis met een waakzaam oog volgen.