Het project SHAREPAIR

Deze online Repairguide is ontstaan in het kader van SHAREPAIR, een Europees samenwerkingsproject, ondersteund door Interreg Nordwest-Europa. Dit project loopt tot juni 2023. Zijn focus ligt op het delen van kennis en databases met burgers om ze aan te moedigen hun defecte apparaat te (laten) herstellen. Want hoe meer consumenten kiezen voor herstel, hoe kleiner onze globale afvalberg. En die vuilnisberg verkleinen is hoognodig omdat de hoeveelheid afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) een van de snelst groeiende afvalstromen is in de Europese Unie en jaarlijks met maar liefst 3-5 % toeneemt. Niet verwonderlijk want de vraag naar elektrische en elektronische apparaten (EEA) blijft hoog doordat de levensduur van producten vermindert. Producten gaan dus minder lang mee en worden maar al te vaak afgedankt en vervangen in plaats van hersteld.

Daarom ontwikkelt SHAREPAIR digitale ondersteuning van reparaties, zodat herstel voor iedere consument toegankelijker wordt. Daarnaast besteden de 17 projectpartners ook bijzondere aandacht aan een bredere sensibilisering over het belang van repareren. Gebruikers geven immers aan dat ze bereid zijn om hun toestellen te (laten) repareren. Maar er is een grote kloof tussen de intentie en de feitelijke handeling bij gebrek aan handige reparatieoplossingen, informatie en/of wisselstukken, open voor iedereen.

Daar komt nu verandering in met de verschillende, handige tools gericht op de consument thuis, alsook op de meer ervaren reparateur uit het plaatselijke Repair Café. Dankzij de online Repair Maps kunnen burgers snel en efficiënt contact opnemen met hoogwaardige herstelorganisaties in hun buurt. Verder werken professionele designers aan een database van 3D-printontwerpen (open source) voor het printen van reserveonderdelen.

Het doel van de vele herstelinitiatieven in het kader van SHAREPAIR is om de hoeveelheid afgedankte elektrische en elektronische apparatuur te verminderen met 13,5 ton per jaar via Repair Cafés en met 175 ton per jaar via de pilot steden. Deze laatsten doen dat onder meer met behulp van specifieke stedenplatforms waar de nadruk vooral ligt op het delen van expertise vanuit de lokale hersteller/herstelheld:

Repareren is (in de meeste gevallen) beter voor het klimaat dan recycleren. Het maken van nieuwe producten vergt namelijk veel meer energie en een aanzienlijke hoeveelheid nieuwe materialen, in tegenstelling tot het repareren van een stuk product, zelfs al is het wat minder energiezuinig.

Herstelbare producten zijn dan ook een essentieel onderdeel van de circulaire economie, een economisch systeem dat duurzaam omgaat met grondstoffen, materialen en hulpbronnen. In een kringloopeconomie gebruiken consumenten producten langer, ze hergebruiken dingen of kopen tweedehands.