Info

Het AlexM-project

10 juni 2022
Dure geneesmiddelen

Het AlexM-project heeft tot doel het probleem aan te pakken van de buitensporige prijzen die farmaceutische firma's vragen voor geneesmiddelen voor de behandeling van kanker en zeldzame ziekten. Het doel is om wantoestanden te melden aan de bevoegde autoriteiten en het publiek bewust te maken van de problematiek.
 
De prijzen die door farmaceutische bedrijven worden gevraagd voor de nieuwste generatie medicijnen - van nieuwe middelen tegen hepatitis C tot nieuwe immuuntherapieën tegen kanker, tot de meest recente medicijnen voor zeldzame ziekten - hebben momenteel zorgwekkende niveaus bereikt. Een innovatieve antikankertherapie kost al snel 100 000 euro per jaar per patiënt. Voor sommige genetische ziekten kan de prijs 10 tot 20 keer zo hoog zijn. We spreken dus over honderdduizenden euro's voor medische behandelingen waarvan de effectiviteit overigens niet altijd duidelijk is, maar die zeker de ziekteverzekering onder druk zetten en de duurzaamheid ervan ernstig in gevaar brengen.

Als consumentenorganisatie hebben we de plicht om wantoestanden aan de kaak te stellen: dit is het doel van onze activiteit, die de steun heeft gekregen van Open Society Foundations (een internationale organisatie die gerechtigheid, onderwijs, volksgezondheid en onafhankelijke media bevordert) via de AlexM-projecten.

Deze projecten streven ernaar om via het mededingingsrecht het probleem aan te pakken van buitensporige prijzen die farmaceutische firma's vragen voor geneesmiddelen, zoals die voor zeldzame ziekten.

Het uiteindelijke doel is om het publiek bewust te maken van de problematiek en eventuele anomalieën te melden, zoals we deden voor Spinraza, CDCA Leadiant en Zolgensma. Ook in het verleden dienden we reeds klacht in voor gevallen van misbruik van machtspositie of illegale afspraken tussen farmaceutische bedrijven.

Een eerlijkere prijs voor innovatieve medicijnen moet mogelijk zijn!