Nieuws

Onze matrassentest is wél goed en gebeurt in een onafhankelijk lab

31 januari 2017
matrassentest labels

Dit weekend konden we in De Standaard lezen dat matrassenfabrikanten verbolgen zijn over onze matrassentest (DS 28 januari) . Er werden vraagtekens geplaatst bij de onafhankelijkheid van onze organisatie, omdat onze labels "Beste Koop" en "Beste van de Test" sinds enige maanden te koop zijn. Tijd om een en ander te nuanceren en te corrigeren.

Niet representatief, foutief, totaal achterhaald, klinkt het bij de fabrikanten, als het gaat over onze testmethodiek. Er zou geen rekening worden gehouden met het lichaamsgewicht dat voor ieder verschillend is, matrassen zouden niet worden getest onder de juiste klimatologische omstandigheden, matrassen met zachte toplaag zouden automatisch slecht scoren. Totaal incorrect.

Eerst en vooral willen we onderstrepen dat onze test in een onafhankelijk lab gebeurt. De prijs om één matras te testen, ligt rond de € 2 000 exclusief aankoopprijs. Het spreekt voor zich dat voor dat bedrag elke matras aan een diepgaande doorlichting wordt onderworpen, waarbij geen enkel detail over het hoofd wordt gezien. De voornaamste parameters voor ons om een matras te beoordelen, zijn ondersteuning, duurzaamheid vochtafvoerend vermogen en gevoeligheid voor bewegingen. Daarvoor wordt er gewerkt met zowel testpersonen als computergestuurde meetapparatuur. De testpersonen met wie gemeten wordt, zijn zeer grote, zware mannen en kleine, lichte vrouwen. Van daaruit wordt geëxtrapoleerd naar meer gemiddelde personen. We meten in zijlig en in ruglig.

We onderzoeken ook de warmte­categorie, de hardheid, de samenstelling, het gewicht en de afmetingen. Bij het beëindigen van de tests en alvorens over te gaan tot publicatie, krijgt elk merk de meetresultaten van de eigen producten toegestuurd. Op die manier krijgt de fabrikant inzicht in de manier waarop er werd getest en in de parameters die werden gebruikt. Indien bepaalde resultaten worden betwist, testen we de producten opnieuw. Naar aanleiding van dit onderzoek kregen we nauwelijks reactie. We maken ons dan ook sterk dat onze objectieve meetresultaten niet weerlegd kunnen worden. Kritiek komt veelal na publicatie van het hele onderzoek, wanneer iedere fabrikant ook de scores van de concurrentie verneemt.

Beste van de test

Ook de reikwijdte van het onderzoek werd op de korrel genomen omdat het te beperkt en niet representatief zou zijn. Wij zijn een onafhankelijke organisatie die niet gesubsidieerd wordt en volledig wordt gedragen door ledenbijdragen.

Het hoeft dan ook geen betoog dat het budget beperkt is en dat er adequate keuzes moeten worden gemaakt bij het selecteren van de matrassen. Om dit te bereiken, gaan we anoniem het aanbod bekijken in de winkels en sturen we vragenlijsten naar fabrikanten over de introductiedatum van het model op de Belgische markt, de beschikbaarheid in de komende maanden (de modellen moeten ook ruim beschikbaar zijn), het verkoopbelang op onze markt, het matrastype. Producenten kunnen zelf iets voorstellen, maar dat wil niet zeggen dat we die modellen ook effectief testen, laat staan dat ze daarvoor zouden kunnen betalen zoals in het artikel wordt gesuggereerd.

Wat wel te koop is, zijn de labels "Beste Koop" en "Beste van de Test". Naar analogie van consumenten­organisaties in andere landen zoals Stiftung Wahrentest uit Duitsland, Which uit Engeland en Consumentenbond uit Nederland, die dit al vele jaren doen, bieden wij sinds september vorig jaar onzelabels te koop aan.

Onze leden zijn sinds jaar en dag vertrouwd met die termen. Het zijn begrippen die wij uitreiken aan producten die als beste uit onafhankelijke laboratoriumtests zijn gekomen. Het product dat de stempel "Beste van de Test" krijgt, is het product dat de beste score heeft behaald, de "Beste Koop" wordt dan weer gegeven aan het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Door de labels te koop aan te bieden, worden ze beschikbaar in de winkel en online, en kunnen ze een meerwaarde betekenen voor de consument. In een oogopslag kan de klant immers het label in de winkel herkennen en zodoende een keuze maken voor een kwaliteitsproduct dat op doorgedreven wijze werd getest.

Nooit direct contact

Ons engagement blijft wat het altijd is geweest: onze knowhow ten dienste stellen van de consument en dat in volledige onafhankelijkheid. Om dat te garanderen, werd de toekenning van de labels uitbesteed aan Bureau Veritas, een onafhankelijke gezaghebbende specialist in conformiteitsbeoordeling en certificering die voor ons de licenties commercialiseert bij de fabrikanten. Er is met andere woorden nooit direct contact tussen ons en de betrokken ondernemingen.

In het geval van de matrassen leidde de evaluatie van twee matrastypes van Ikea tot de beste prijs/kwaliteitsverhouding. Vorig jaar ging die bekroning naar Dorsoline Artic en daarvoor viel de eer te beurt aan Auping Dublin. De "beste" matrassen zijn de drie modellen met de hoogste score uit onze test, drie modellen van de fabrikanten Swissflex, Beka en Auping. U kunt dus op beide oren slapen wanneer u onze test hebt geraadpleegd en een matras koopt.