Persbericht

Testaankoop helpt consumenten die willen renoveren in hun zoektocht naar premies

07 maart 2023

In de aanloop naar Batibouw rijst bij tal van Belgen de vraag wat hen te doen staat als ze hun woning beter willen isoleren. Er bestaan uiteraard al heel wat renovatiepremies, waaronder ook enkele tijdelijke premies omwille van de crisis. Jammer genoeg blijken gezinnen niet altijd te weten op welke premie ze recht hebben, noch hoe ze die moeten vragen. Testaankoop heeft beslist hen een handje te helpen en installeert het gratis telefoonnummer 0800 50 020.

Noodzakelijke premies, maar niet voldoende toegankelijk

Als gevolg van de energiecrisis wenden Belgen zich steeds vaker tot renovatiewerken om hun woning energiezuiniger te maken. Helaas zijn de premies om deze werken financieel te ondersteunen nog steeds moeilijk te begrijpen. Er zijn heel wat administratieve formaliteiten en de voorwaarden om premies te krijgen zeer streng. Bovendien is de termijn om ze te ontvangen te lang en verloopt het contact met de administratie niet altijd even gemakkelijk. "De huidige crisis en de klimaatdoelstellingen vereisen een snelle verbetering van de energieprestaties van woningen. Daarom moet het gemakkelijker worden op die premier te krijgen. Zo worden gezinnen effectief aangemoedigd tot om te renoveren", legt Laura Clays, woordvoerder van de organisatie, uit.

Eerder deze winter al had Testaankoop de bevoegde regionale ministers al verzocht om meer duidelijkheid en een verdere centralisatie van de bestaande premies.

 

Prioriteiten identificeren

Het is voor een consument ook niet altijd eenvoudig om het verband te leggen tussen het bedrag van de premie en de prioriteit van de investering. Zo kunnen bijvoorbeeld premies voor een warmtepomp of een warmtepompboiler hoger lijken dan die voor dakisolatie. Nochtans is dakisolatie de absolute prioriteit om het energieverbruik te verminderen.

 

Totaalpakket

Om consumenten te helpen deze wirwar van steunmaatregelen te ontknopen, heeft Testaankoop een speciale telefoonlijn (0800 50 020) geopend om consumenten te helpen en bij te staan. 

Recht op premies, belastingvoordelen, btw-verlaging, logische volgorde van werkzaamheden... Specialisten beantwoorden alle vragen van consumenten. De organisatie beveelt ook gecertificeerde aannemers aan en zal erop toezien dat de werken correct verlopen. In geval van een probleem zullen de experts van Testaankoop zich de situatie mee opvolgen. Dat kan gaan van de aangifte van een schadegeval tot een eventuele betwisting en zelfs schadeclaims.