Dossier

Energieprestatiecertificaat: haal er het maximum uit

20 mei 2022

In elk gewest moet je voor een bestaande woning die te koop of te huur wordt aangeboden, een energieprestatiecertificaat laten opmaken. Dat document geeft aan hoe energiezuinig die woning is. We overlopen wat daarbij komt kijken.

Epc of EPB?

Een energieprestatiecertificaat of kortweg epc – in Brussel en Wallonië aangeduid als EPB-certificaat – geeft via een specifiek daartoe ontwikkelde software een inschatting van het zgn. theoretische verbruik van de installaties voor verwarming, warm water, koeling en/of ventilatie in de woning (uitgedrukt in kWh per m² per jaar) op basis van de warmteverliezen langs de buitenvlakken (dak, gevels, vloer). Ook de productie van aanwezige hernieuwbare energie telt mee. Omgekeerd blijft het verbruik van klassieke huishoudtoestellen of verlichting buiten beschouwing, net als de impact van de gebruikers en hun gewoontes.

Op basis van vaststellingen en bewijzen

Voor een energieprestatiecertificaat van een bestaande woning komt een energiedeskundige type A (in Vlaanderen) of een EPB-certificateur (in Brussel of Wallonië) langs om op basis van eigen vaststellingen en aanvaardbare bewijzen een hele reeks gegevens met betrekking tot het energieverbruik van de woning in de specifiek daartoe voorziene software van de overheid in te geven. Als er geen bewijzen voorhanden zijn of bepaalde vaststellingen onmogelijk blijken, bv. of er isolatie of een (lucht)spouw aanwezig is in een muur- of dakvlak, gaat de software uit van minder gunstige standaardwaarden op basis van wat gangbaar was ten tijde van het (ver)bouwjaar van de woning. Aldus geeft zo’n energieprestatiecertificaat een raming van het energieverbruik van de woning, eveneens uitgedrukt in kWh per m² per jaar.

Waarde inzake primair energieverbruik

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om het primaire energieverbruik, d.w.z. de energie die aan de bron vereist is. Voor bv. elektriciteit moet je het verbruik met 2,5 vermenigvuldigen omdat er bij de productie en het transport van stroom veel energie verloren gaat. Bovendien houdt een energieprestatiecertificaat geen rekening met het verbruik van huishoudtoestellen of verlichting noch met het aantal en de gewoonten van de bewoners. In die zin zal dat verbruik niet overeenkomen met wat je op jouw verbruiksfacturen terugvindt.

Elk Gewest heeft zijn eigen schaal en eigen software ontwikkeld. Daardoor komen de schalen in de verschillende gewesten niet overeen. Bekijk het voorbeeld uit jouw gewest.